Gözcülük Yapan da Nitelikli Cinsel İstirmar Suçuna İştirak Etmiş Kabul Edilmelidir

Gözcülük Yapan da Nitelikli Cinsel İstirmar Suçuna İştirak Etmiş Kabul Edilmelidir

Gözcülük Yapan da Nitelikli Cinsel İstirmar Suçuna İştirak Etmiş Kabul Edilmelidir

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/326

K. 2011/236

T. 15.9.2011

• NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Aracın Hemen Yanında Hazır Bekleyen Diğer Sanıkların Suça Fail Olarak İştirak Ettiği , Suçun Birden Fazla Kişi İle Gerçekleştirildiği Kabul Edilerek UygulamaYapılacağı )

• FAİLLİK ( Nitelikli Cinsel İstismar/Aracın Hemen Yanında Hazır Bekleyen Diğer Sanıkların Suça Fail Olarak İştirak Ettiği - Suçun Birden Fazla Kişi İle Gerçekleştirildiğinin Gözetileceği )

• SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE İŞLENMESİ ( Nitelikli Cinsel İstismar/Aracın Hemen Yanında Hazır Bekleyen Diğer Sanıkların Suça Fail Olarak İştirak Ettiği - Suçun Birden Fazla Kişi İle Gerçekleştirildiğinin Gözetileceği )

5237/m. 37, 103/2

ÖZET : Sanığın nitelikli cinsel istismar suçunu işlemesi sırasında aracın hemen yanında hazır bekleyen diğer sanıkların suça fail olarak iştirak etmiş olup, her üç sanık hakkında cinsel saldırı suçundan hüküm tesis edilirken suçun birden fazla kişi ile gerçekleştirildiği kabul edilerek uygulama yapılmalıdır.

DAVA : Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından sanıklar S., Ö. ve B.'ın yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetlerine dair ( Kayseri İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.12.2010 gün ve 2010/333 Esas, 2010/355 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre sanıklar B. ile Ö.'ın diğer sanık S.'ın işlediği nitelikli cinsel saldırı suçuna olay anında aracın hemen yanında hazır beklemeleri nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 37/1. maddesi anlamında iştirak ettikleri ve bu haliyle her üç sanık hakkında cinsel saldırı suçundan hüküm tesis edilirken 5237 sayılı TCK'nın 102/3-d maddesinin uygulanması ve sanıklar B. ile Ö. hakkında da aynı Kanun'un 39. maddesinin uygulanmaması gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle sanıklar hakkında eksik ceza tayini karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükümlerin tebliğname gibi ( ONANMASINA), 15.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13