Davanın Takipsiz Bırakılması Halinde Vekalet Ücreti

Davanın Takipsiz Bırakılması Halinde Vekalet Ücreti

Davanın Takipsiz Bırakılması Halinde Vekalet Ücreti

Davanın Takipsiz Bırakılması Halinde Vekalet Ücreti

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22660

K. 2013/677

T. 21.1.2013

* DAVACI TARAFINDAN DAVANIN TAKİP EDİLMEMESİ (Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Davalı Taraf Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmüne Göre Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)

* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Davacı Tarafından Davanın Takip Edilmemesi Üzerine Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Davalı Taraf Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmüne Göre Vekalet Ücretine Hükmedileceği)

* KİRA PARASININ TESPİTİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Davanın Takip Edilmemesi Üzerine Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Davalı Taraf Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)

* VEKALET ÜCRETİ (Davacı Tarafından Davanın Takip Edilmemesi Üzerine Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Davalı Taraf Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmüne Göre Hükmedileceği)

6100/m.150/5, 323, 326, 331

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m. 7

ÖZET : Davada, kira parasının aylık tespiti istenilmiş, davacı tarafından takip edilmeyen davanın açılmamış sayılması cihetine gidilmiştir. Davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği takdirde davalı taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi hükmüne göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde kira parasının 30.3.2012 gününden başlayarak aylık, 6.750.00 TL olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın açılmamış sayılması cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, 30.3.2012 tarihinde başlayan dönem kira parasının aylık 6.750,00 TL olarak tespiti istenilmiş, mahkemece davacı tarafından takip edilmeyen davanın H.M.K.nun 150/5. maddesi hükmü gereğince açılmamış sayılması cihetine gidilmiş, hüküm, süresinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği takdirde H.M.K.nun 323; 326; 331/3. madde hükümlerine göre davalı taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi hükmüne göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hükmedilmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 21.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13