Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK015.0/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” ibaresi “iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK015.1/Ç sayılı Münferit Sözleşme İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” ibaresi “iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK016.0/Ç sayılı İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” ibaresi “iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK016.1/Ç sayılı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “Bu mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” ibaresi “Bu mektubun elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK017.0/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İhalesinde Listeye Alınan İsteklinin Anlaşma İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “Bu davet yazısı tarafınıza elden tebliğ edilmediği takdirde, postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün davetin tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” ibaresi “Bu davet yazısının elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde yazının tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK018.0/Ç sayılı Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Formunda yer alan “Bu davet yazısı tarafınıza elden tebliğ edilmediği takdirde, postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün davetin tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” ibaresi “Bu davet yazısının elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde yazının tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.” MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ünde yer alan Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşmanın 3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.” MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13