Avea – Tarife Değişikliği Aleyhine Mahkeme Kararı

Avea – Tarife Değişikliği Aleyhine Mahkeme Kararı

Avea - Tarife Değişikliği Aleyhine Mahkeme KararıTÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR ESAS NO                                                     : 2010/217 Esas KARAR NO                                                : 2011/1083 Karar HAKİM                                                        :HÜSEYİN KISACIK 29881 KATİP                                                          :HATİCE BÜŞRA ESEN 142192 DAVACI                                                      :AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VEKİLİ                                                        :AV.ORHAN KONAK Tarlabaşı Cad.  No: 10/4 Bilgin Han Beyoğlu İSTANBUL DAVALI                                                      : ZEKİ OZKORKMAZ VEKİLİ                                                        :AV. HİCRAN İLHAN Caferağa Mah. Moda Cad. Çakıroğlu Is Merkezi No:6 Kadıköy İSTANBUL DAVA                                                             :Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı DAVA TARİHİ                                         : 19/02/2010 KARAR TARİHİ                                      :24/11/2011 KARAR YAZILMA TARİHİ             :17/02/2012 Mahkememizde görülmekte bulunan Satıcının Hakem Kumlu Kararına İtirazı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz eden vekili itiraz dilekçesinde; müvekkili ile davalı arasında abonelik sözleşmesi imzalandığını …………. numaralı hattın fatura borcundan dolayı iptal edildiğini, davalının Hakem Heyetindeki şikayet dilekçesinde Avea’nın kendisinin bilgisi dışında tarifesini değiştirdiğini belirttiğini, Hakem Heyetinin tüketicinin taleplerini kısmen kabul ettiğini beyanla: Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nın kararının kaldırılmasına, Hakem Heyeti kararının icrasının tedbiren durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin itiraz eden kurum ile yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasından dolayı fesih bildiriminde bulunduğunu, fesih bildiriminin akabinde müşteri hizmetleri ile yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasıyla, müvekkilinin Hakem Heyeti'ne başvurduğunu. Avea’nın sözleşmede de geçtiği gibi her müşterisine kendiliğinden tarife değişikliği yapmalarının ayıplı hizmet yapma potansiyeli taşıdığını beyanla: davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Kadıköy Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 12/01/2010 tarih ve 31 nolu karar dosyasının örneği Mahkememizce celp edilmiştir.

Deliller toplanmış ve dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Bilirkişi Tamer HEPER’in dosyaya sunmuş olduğu 22.06.2011 havale tarihli raporunda özetle “taraflar arasında müzakere edilmeden imzalanan sözleşme hükümlerine dayanılarak da tarife şartlarının tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği be nedenle tüketiciye daha önce tanıdığı kullanım imkânlarını daraltılarak tarife değişikliği yapılmasının tüketici aleyhine ve tek taraflı bir fiil olması nedeniyle itiraz eden kurumun yaptığı uygulamanın kanuna aykırı olduğu..."yönünde görüş beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamından taraflar arasında 17/04/2009 tarihli abonelik sözleşmesi imzalandığı ve ……… nolu hattın 22.04.2009 tarihinde 'Faturalı Her Yöne Özgürlük Tarifesi ile görüşmeye açıldığı ve 07.08.2009 tarihinde tarifenin itiraz eden Avca tarafından tek taraflı olarak “Her Yöne 1000” tarifesine geçildiği, tarife değişikliğinin taahhütname makul kullanım süresinin aşılması gerekçesine dayandırıldığı oysa dosyaya sunulan sözleşme ve taahhütname örneklerinde tüketicinin Her Yöne Özgürlük tarifesinde makul kullanım süresinin ne olduğu ve ne tür kullanım halinde bu sürenin aşılmış sayılarak tarife değişikliğinin tüketici ile müzakere edilmeden değiştirileceği yönünde taraflarca müzakere edilerek imzalanmış bir sözleşme ve taahhütname de dosyaya sunulmamış olup. tek yanlı olarak tarife değişikliği yapılması tüketici aleyhine tarife değişikliği yapılmış olması nedeniyle Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı anlaşılmakla itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: 1- İtiraz edenin itirazında haklı olmadığı. Hakem Heyeti kararının yerinde olduğu anlaşıldığından itirazın reddine, 2- Dava açımında harç alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına. 3- Avukatlık ücret tarifesince hesap ve takdir olunan 550TL ücreti vekâletin itiraz edenden alınarak davalıya verilmesine. 4- Yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına dair verilen kesin karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usule anlatıldı.24.11 2011 Katip 142192                                                                                                                                                                                                                                 Hâkim 29881 Kararı PDF Dosyası Olarak İndirmek için TIKLAYINIZ    

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13