Anayasa Şikayeti

Print Friendly, PDF & EmailYazdır

Anayasa Şikayeti

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU,  Anayasa Şikâyeti alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Yaşam Hakkı İhlali
 • Maddi Ve Manevi Varlığını Koruma Ve Geliştirme Hakkı İhlali
 • Özel Ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı İhlali
 • İfade Özgürlüğü İhlali
 • Mülkiyet Hakkı İhlali
 • Adil Yargılanma Hakkı İhlali

 

 • Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali
 • Makul Sürede Yargılanma Hakkı İhlali
 • Hakkaniyete Uygun Yargılama Hakkı İhlali
 • Gerekçeli Karar Hakkının İhlali
 • Silahların Eşitliği Ve Çelişmeli Yargılama İlkesinin İhlali

Sosyal Medyada Biz

Print Friendly, PDF & EmailYazdır

Anayasa Şikayeti 

Verfassungsberichtkeit konusunda Hand Kelsen’in özgün düşüncesinin, Anayasa Mahkemesine kişisel ulaşım olanağını dışlamış olmasına karşın, anayasal kararlar konusunda son zamanlardaki eğilimler, haklı olarak yasaların Anayasaya uygunluk denetiminden yargısal denetime bir geçiş olarak tanımlanabilir. Bu durum yasama denetiminden yargısal denetime geçiş anlamına gelmektedir. Buna benzer bir gelişme anayasa mahkemelerine kişisel başvuru olanağını tanıma biçiminde özetlenebilir. (daha&helliip;)

Print Friendly, PDF & EmailYazdır
error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13