Aidatlara İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Aidatlara İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Aidatlara İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/5643

K. 2005/7096

T. 27.6.2005

• ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Birden Fazla Parsel Üzerinde Kurulu Sitede Bağımsız Bölüm Maliki Olan ya da Binalardan Birisinde Oturup Yapılan Hizmetlerden Yararlanan Kişinin Sorumlu Olduğu )

• AİDATLARA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI ( Tahmini Bütçe ve Harcama Belgeleri Dosyaya Getirtilerek Davalının Yararlandığı ve Yararlanmış Kabul Edileceği Hizmet Bedellerinden Hissesine Düşen Miktarla Yönetim Planı da Göz Önünde Tutularak Sorumlu Tutulması Gerektiği )

• PAYDAŞLARIN ALDIĞI KARAR ( Paydaşlar Toplanarak Giderler ve Tahsili Konusunda Karar Almışsa Bu Karar Sözleşme Niteliğinde Kabul Edileceği ve Taraflar İle Haleflerini Bağladığı )

ÖZET : Birden fazla parsel üzerinde kurulu sitede bağımsız bölüm maliki olan, ya da binalardan birisinde oturup yapılan hizmetlerden yararlanan kişi ortak giderlerden sorumludur. Paydaşlar toplanarak giderler ve tahsili konusunda karar almışsa bu karar sözleşme niteliğinde kabul edilir ve taraflar ile haleflerini bağlar. Böyle bir karar alınmamış, ancak Yönetici olduğunu ileri süren kişi harcama yapmış ise uyuşmazlık haksız zenginleşme veya vekaletsiz iş görme hükümlerine göre çözümlenmelidir. Bu nedenle hizmetten yararlanan kişiler, bir kısım usulü eksiklikleri ileri sürerek aidat ödememe yolunu seçemez. O halde, aidatlara ilişkin yönetim kurulu kararları, tahmini bütçe ve harcama belgeleri dosyaya getirtilerek, davalının yararlandığı ve yararlanmış kabul edileceği hizmet bedellerinden hissesine düşen miktarla, yönetim planı da göz önünde tutularak sorumlu tutulması gerekir. DAVA : Dava dilekçesinde 4.174.900.000 lira alacak için takibe vaki itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı Site Yönetimi, birden fazla parsel üzerinde kurulu bulunan sitede, bağımsız bölüm maliki olan davalıdan yönetimce belirlenen, yönetim giderlerinin genel hükümlere göre tahsili için başlatılan icra takibine vaki haksız itirazın iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı, yönetici seçiminin usulsüz olması nedeniyle davanın husumet yokluğundan, ayrıca hizmet verilmediği gerekçesiyle esastan reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosya içeriğine göre, sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu, davacının site üst yönetimi olduğu, aidatların yönetim kurulu kararları ile belirlendiği ve bilirkişinin hükme esas alınan raporunu bu kararlar doğrultusunda düzenlediği anlaşılmaktadır. Birden fazla parsel üzerinde kurulu sitede bağımsız bölüm maliki olan, yada binalardan birisinde oturup yapılan hizmetlerden yararlanan kişi ortak giderlerden sorumludur. Paydaşlar toplanarak giderler ve tahsili konusunda karar almışsa bu karar sözleşme niteliğinde kabul edilir ve taraflar ile haleflerini bağlar. Böyle bir karar alınmamış, ancak Yönetici olduğunu ileri süren kişi harcama yapmış ise uyuşmazlık haksız zenginleşme veya vekaletsiz iş görme hükümlerine göre çözümlenmelidir ( HGK.23.9.1998 t.589/599 s.kararı ). Bu nedenle hizmetten yararlanan kişiler, bir kısım usulü eksiklikleri ileri sürerek aidat ödememe yolunu seçemez. O halde, aidatlara ilişkin yönetim kurulu kararları, tahmini bütçe ve harcama belgeleri dosyaya getirtilerek, davalının yararlandığı ve yararlanmış kabul edileceği hizmet bedellerinden hissesine düşen miktarla, yönetim planı da göz önünde tutularak sorumlu tutulması gerekirken, eksik araştırma ile sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.06.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13