Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemez

Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemez

Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemez

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/4373

K. 2010/8199

T. 10.5.2010

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Bedelinin Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenmesi Gerektiği - Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )

• ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )

• TAŞINMAZ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma - Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenmesi Gerektiği/Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )

ÖZET : Kamulaştırma bedelinin tespiti davasında, taşınmaz bedelinin yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile belirlenmesi gerekir. Acele el koyma dosyasında değer belirlenmesi nedeniyle bedel tespit davasının reddine karar verilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece taşınmazın kamulaştırma bedelinin 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre daha önce açılan acele el koyma dosyasında belirlendiği, yeniden bedel tespitinin uygun olmadığı gerekçesiyle davanın tescil işlemi yönünden kabulüne, bedel tespiti yönünden ise reddine karar verilmiş, hüküm davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, sözü edilen Kanun'un 10. maddesine göre açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili istemine ilişkin olup, mahkemece Kanun'un 11. ve 15/son maddeleri gereğince taşınmazın değerinin yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile belirlenmesi gerekirken 27. maddeye göre yapılan işlemin tespit işleminden ibaret olduğu, bedelin gerçek kamulaştırma bedeli olmadığı ve kararın temyiz kabiliyetinin bulunmadığı gözetilmeksizin, 27. madde gereğince açılan acele el koyma dosyasında değer belirlenmesi nedeniyle bedel tespit davasının reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyize başvurma harcının Hazine'ye irad kaydedilmesine ve temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 10.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13