6 Mart 2013 Tarihli ve 28579 Sayılı Resmî Gazete

6 Mart 2013 Tarihli ve 28579 Sayılı Resmî Gazete

6 Mart 2013 Tarihli ve 28579 Sayılı Resmî Gazete

6 Mart 2013 Tarihli ve 28579 Sayılı Resmî Gazete

6 Mart 2013 Tarihli ve 28579 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği —  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik —  Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01) —  Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   TEBLİĞLER —  Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ —  Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ   YARGI BÖLÜMÜ   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI —  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40, K: 2012/8 Sayılı Kararı —  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/106, K: 2012/190 Sayılı Kararı —  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/117, K: 2012/204 Sayılı Kararı    

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13