4817 Sayılı Kanun ve Kapsamı

4817 Sayılı Kanun ve Kapsamı

4817 Sayılı Kanun ve Kapsamı

Doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamı hakkında yönetmeliğin (4 üncü Maddesi kapsamında yer alan özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılar ile büyük sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür gibi) çalışma izin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde oluşturulan bir Şube Müdürlüğünde değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bu birimine gelen dosyalar en geç 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

-4817 sayılı Kanun kimleri kapsamaktadır?

Türkiye’de bağımlı ve bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.


-4817 sayılı kanun kimleri kapsam dışı bırakmaktadır?

4817 sayılı kanun;

—    Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkma izni almak suretiyle vatandaşlıktan çıkanlar,

—    Basın Kanununa göre çalıştırılacak muhabirler,

—    Yabancı basın yayın organları mensupları,

—    Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilenler

—    Yönetmelikle karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınmak suretiyle çalışma izninden muaf tutulan yabancılar Kanunda kapsam dışı bırakmıştır.


-Yabancı uyruklulara çalışma izni hangi makam tarafından verilir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Ancak, yapılan düzenleme sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla;

—    Milli Savunma Bakanlığı,

—     Sağlık Bakanlığı,

—     Dış Ticaret Müsteşarlığı,

—     Yüksek Öğretim Kurulu

Mevcut yetkileri çerçevesinde çalışma izinlerini vermeye devam edeceklerdir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kendi kurumlarında ihtiyaçları olan yabancı personeli yetkilerini kullanarak istihdam etmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla devam edeceklerdir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları sözleşme ile iş yaptıkları yabancıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alacakları çalışma izni ile çalıştırabileceklerdir. Ancak bunların çalışma izinleri istisna olarak düzenlenecektir.


-Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir

Yabancının çalışma izni ya da uzatma talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca reddedilmesi halinde, yabancıya idarenin kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. İdarenin itirazı yerinde görmemesi halinde yabancı, idari yargı yoluna başvurabilir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13