4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ

25 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27443
TEBLİĞ
Rekabet Kurumu Başkanlığından: 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2010 TARİHİNE  KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : 2010/1) MADDE 1 - (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 2,2 (iki virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2010′dan 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir: 4054 sayılı Kanun’un 16 ncı        1/1/2009-31/12/2009               1/1/2010-31/12/2010 Maddesinin Birinci Fıkrasında;   tarihleri arasında                 tarihleri arasında öngörülen ceza alt sınırı miktarı:              11.200 TL                             11.446,4 TL MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13