40 Adet Dosya İçin 09:00 a Duruşma Saati Verilmesi

40 Adet Dosya İçin 09:00 a Duruşma Saati Verilmesi

40 Adet Dosya İçin 09:00 a Duruşma Saati Verilmesi

40 Adet Dosya İçin 09:00 a Duruşma Saati Verilmesi

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8343

K. 2012/1192

T. 14.02.2012

* 40 ADET DOSYA İÇİN 09.00'A DURUŞMA SAATİ VERİLMESİ ( Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmalarının Bitmesi Muhtemel veya Mümkün Olan En Son Saat Beklenerek Karar Verileceği )

* AYNI GÜNDE GÖRÜLECEK 40 CELSE İÇİN TEK SAAT VERİLMESİ ( Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmalarının Bitmesi Muhtemel veya Mümkün Olan En Son Saat Beklenmesi Gereği )

* DURUŞMA SAATİ ( Aynı Gün Görülecek Olan 40 Dosya İçin Aynı Saatin Verildiği - Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmalarının Bitmesi Muhtemel veya Mümkün Olan En Son Saatin Beklenmesi Gereği )

* DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ ( 40 Dosya İçin Aynı Saatin Verildiği -Tarafların En Son Duruşmanın Biteceği Ana Kadar Beklenmesi Gerekeceği )

* AYNI GÜNE KONULAN DURUŞMALAR ( 40 Dosya İçin Aynı Saatin Verildiği - En Son Duruşmanın Biteceği Ana Kadar Beklenmesi Gerekeceği ) 2709/m.36 Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik/m.46/d,50,81

ÖZET : Aynı güne konulmuş olan duruşmalardan 6. sıradan 46. Sıradaki dava dosyasına kadar tek saat verilmek suretiyle (09.00) yaratılan belirsizlik nedeniyle taraflardan biri aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, tarafları gelmeyen davaların duruşmalarının bitmesi muhtemel veya mümkün olan en son saat beklenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği görüşüldü:

KARAR : 01.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin “Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri” başlıklı “Üçüncü Kısımın” “Birinci Bölüm”ünün 46/d maddesi uyarınca tutulması zorunluluğu bulunan “duruşma günleri defteri” aynı Yönetmeliğin 50. maddesinin birinci fıkrasında, “mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dahilinde yazıldığı defter” olarak tarifi yapılmış, yine aynı Yönetmeliğin “Duruşma listesi” başlıklı 81. maddesinde de, “Duruşmalı işlemlerde mübaşir tarafından; mahkemesi, mağdur, şikayetçi ve sanık ile vekillerinin isimleri ve duruşma tarih ve saati yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir ve bu liste duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu listelerin bir sureti ayrı bir dosyada saklanır.” Hükümleri dikkate alındığında, mahkemenin her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 36. maddesindeki “…meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip” olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün kılmak yerine, 6. sıradan 46. Sıradaki dava dosyasına kadar tek saat verilmek suretiyle (09.00) yaratılan bu belirsizlik nedeniyle taraflardan biri aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, tarafları gelmeyen davaların duruşmalarının bitmesi muhtemel veya mümkün olan en son saat beklenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı bulunduğundan ve temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 14.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13