Zımni Ret Süresinin Ardından İdarece Şikayet Verilen Cevabın İtirazen Şikayet Süresine Etkisi

Önceki Yüklenicinin Hatalı İmalatları Nedeniyle Sorumluluk

Zımni Ret Süresinin Ardından İdarece Şikayet Verilen Cevabın İtirazen Şikayet Süresine Etkisi

Zımni Ret Süresinin Ardından İdarece Şikayet Verilen Cevabın İtirazen Şikayet Süresine Etkisi

Şikayet başvurusunun idarece 10 gün içinde yanıtlanmaması-  Şikayetin reddedilmiş kabul edilmesi gerekmekte ise de, idarece bu sürenin bitiminden sonra şikayete cevap vermek suretiyle davacıyı yanıltması karşısında , idarece  şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine karar verilemeyeceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 18.05.2017 tarihli kararı:

“… idarenin, şikâyet başvurusuna 10 gün içerisinde cevap vermesi ya da 10 gün içerisinde cevap vermemek suretiyle,başvuruyu zımnen reddetmesi gerekmektedir. Uyuşmazlıkta, davacı şirketin 01.06.2011 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikâyet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikâyetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, davacı şirketin Kamu İhale Kurumu'na yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline"

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13