Teknik Şartname ile Yeterlik Kriteri Getirilmesi

Teknik Şartname ile Yeterlik Kriteri Getirilmesi

Teknik Şartname ile Yeterlik Kriteri Getirilmesi

Teknik şartname ile Yeterlik Kriteri Getirilmesi

Teknik Şartnamede yer alan “öğrenci taşıma ile alakalı iş bitirme belgelerinin kabul edilmeyeceği” koşulunun İdari Şartname’nin yeterlik kriterlerine ilişkin 7. Maddesi kapsamında düzenlenmediği, bu halde anılan koşulun yeterlik kriteri olarak kabul edilemeyeceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 28.**.2023 tarihli ve E:20**/3**4, K:20**/1**4 sayılı kararında;

“…İhale dokümanı düzenlemelerinden Teknik Şartname’nin 5.26. maddesinde yer alan “öğrenci taşıma ile alakalı iş bitirme belgelerinin kabul edilmeyeceğine yönelik koşulun İdari Şartname’nin 7. maddesi kapsamında sayılmadığı dikkate alındığında, anılan koşulun bir yeterlik kriteri olarak kabul edilemeyeceği açıktır.

Bu itibarla, davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması istemiyle yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13