Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak İstemi -Yabancı Mahkeme Kararının Mal Rejiminin Tasfiyesine Etkisi

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak İstemi - Yabancı Mahkeme Kararının Mal Rejiminin Tasfiyesine Etkisi

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak İstemi -Yabancı Mahkeme Kararının Mal Rejiminin Tasfiyesine Etkisi

  • Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak İstemi

  • Yabancı Mahkeme Kararının Mal Rejiminin Tasfiyesine Etkisi

  • Sadece Boşanma Hükmüne İlişkin Verilen Tanıma Kararının Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davada Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği.

  • Yabancı Mahkemece Yapılan Yargılamada Yurtdışında Bulunan Mallar Yönünden Paylaşım Yapılmış İse De, Türkiye’de Bulunan Malların Anlaşma Kapsamında Olup Olmadığının Açıkça Anlaşılamıyor Olması Karşısında,  Davanın Esasına Girilerek Usulüne Uygun Taraf Delilleri Toplanmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2022 tarihli kararı :

 Dava, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.

Mahkemece, taraflar arasındaki yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkin kararın kesinleştiği, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına ve mal rejiminin tasfiyesine karar verildiği görüşünden hareketle mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak talebinde bulunulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de bu görüşe katılma olanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki; yabancı mahkeme ilamının boşanma hükmü Acıpayam Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi'nin 2015/573 esas-2017/443 karar sayılı kesinleşen tanıma kararının konusu olup tanıma kararı sadece boşanma hükmüne ilişkin olduğu gibi, dosya içerisinde yer alan yabancı ülke tercüme evraklarına göre taraflara ait yurt dışındaki bir kısım dava konusu edilmeyen malların tasfiyesi yapıldığı halde Türkiye'de bulunan dava konusu taşınmazlar hakkında herhangi bir inceleme araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Kesinleşen tanıma kararı sadece boşanma hükmüne ilişkin bulunduğu gibi mal rejimi anlaşması konusunda herhangi bir tanıma tenfiz kararı bulunmadığı aynı zamanda dava konusu taşınmazlarında anlaşma kapsamında bulunduğu kesin olarak ortada bulunmadığına göre yabancı mahkeme kararının kesin hüküm oluşturmayacağı gözetilerek davanın esasına girilerek usulüne uygun taraf delilleri toplanmak suretiyle iddia ve savunma doğrultusunda toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun olmayan yukarıda yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14.06.2022

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için 03124280313 numaralı telefonumuzdan  ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13