Kamu İhale Kurumu (KiK) 2013 Yılı Kamu Alımı İstatistiklerini Açıkladı

Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu (KiK) 2013 Yılı Kamu Alımı İstatistiklerini Açıkladı

Kamu İhale Kurumu (KiK) 2013 Yılı Kamu Alımı İstatistikleri

Açıklanan Kamu Alımları İzleme Raporu, 01.01.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamu alımlarına ilişkin ihale sonuç, teyit, ilan, şikayet, Kurul karar ve yasaklama istatistiklerini kapsamaktadır.

Rapora göre; 2013 yılında 175.724 ihale yapılmış, bu ihalelerden 18.400’ü ihale tarihinden sonra iptal edilmiştir. 01.01.2013-31.12.2013 döneminde Kuruma sözleşme bilgisi gönderilen ve iş başlangıcı 2013 yılı olan 129.093 ihale bulunmaktadır. Bu ihaleler 12.960 idare tarafından gerçekleştirilmiştir. Kuruma bilgisi gelen sözleşme sayısı 182.661 olurken, sözleşme bedeli toplamı 99.070.326.000 TL olup, belirtilen rakamlar doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarını kapsamamaktadır. Doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarının toplam bedeli ise 6.433.774.000 TL’dir.

İdareler tarafından sözleşme bilgisi gönderilen 182.661 adet sözleşme, 48.048 adet gerçek/tüzel kişi tarafından yüklenilmiştir. Böylece, yüklenici başına düşen ortalama sözleşme sayısı 3,8 olarak bulunmuştur.

2013 yılında alınan teyit sayısı 1.347.332, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilan sayısı ise 100.635 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde Kurum tarafından 5.093 şikayet incelemesi yapılmış olup, 5.039 adet uyuşmazlık kararı alınmıştır. 31.12.2013 tarihi itibariyle kayıtlı bulunan yasaklama sayısı 8.697’dir.

İhale istatistikleri, ihaleleri yapan idareler tarafından Kamu İhale Kurumuna Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gönderilen verilerden hareketle düzenlenmektedir.

4734 sayılı Kanuna göre ihaleler; alım türlerine göre mal alımı, yapım işi, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca, Kanunda temel ihale usulleri olarak açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü belirtilmiş, bunun yanında bazı hallerde pazarlık usulü ile de ihale yapılabileceği öngörülmüştür. Raporun tamamında bu sınıflandırmalar esas alınarak tablolar oluşturulmuştur. Öte yandan, kamu alımlarının kurumsal bazda dağılımlarını ortaya koymak amacıyla, ihaleleri gerçekleştiren idarelerin bağlı olduğu en üst kuruma göre sınıflandırılmalar da yapılmıştır.

Rapor beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kamu alımları istatistikleri, ikinci bölümde teyit istatistikleri, üçüncü bölümde ihale ilanı istatistikleri, dördüncü bölümde şikayet ve kurul kararları istatistikleri, beşinci bölümde yasaklama istatistikleri yer almaktadır:

Bu raporda bulunan detaylı bilgi, istatistik, grafik ve tablolara ulaşmak için tıklayın...

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13