İhale Sözleşmelerinin Yargı Kararı Üzerine Feshedilmesi Halinde Sözleşmeden Doğan Damga Vergisinin İadesi

İhale Sözleşmelerinin Yargı Kararı Üzerine Feshedilmesi Halinde Sözleşmeden Doğan Damga Vergisinin İadesi

İhale Sözleşmelerinin Yargı Kararı Üzerine Feshedilmesi Halinde Sözleşmeden Doğan Damga Vergisinin İadesi

İhale Sözleşmelerinin Yargı Kararı Üzerine Feshedilmesi Halinde Sözleşmeden Doğan Damga Vergisinin İadesi

İhale sözleşmelerinin yargı kararı üzerine feshedilmesi halinde sözleşmeden doğan damga vergisinin iade edilmesine engel olan  488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına  parantez içinde eklenen "Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez" hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 28.02.2023 tarih ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Anayasa'nın 13 ve 35. Maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13