loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

İdarenin İhalenin İptali Gerekçesinin Gerçek Durumu Yansıtmaması

Baro Pulu Eksikliği Konusunda Avukata Tebligat Yapılması Gerektiği Hakkında

İdarenin İhalenin İptali Gerekçesinin Gerçek Durumu Yansıtmaması

“…Dosyanın incelenmesinden, Buca Belediyesi tarafından 12/07/2016 tarihinde 2016/208117 ihale kayıt numaralı '' Buca Belediye Sınırlarında Yer Alan Çöplerin Toplanması, Nakli, Sokakların ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi, Konteynerlerin Yıkanması, Bakımı ve Temizliğinin Yapılması Hizmet Alım İşi'' ihalesinin gerçekleştirildiği, davacının istekli olarak ihaleye katıldığı ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, istekli olabilecek firmalardan Bilginay Temizlik Hiz.Yemek Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. - Akdeniz Tem. İlaç. Hizm. Org. Tur. İnş. Bilg. ve Dan. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından itirazen şikayette bulunulduğu, davalı idare tarafından, itiraza konu hususların bir kısmı açısından iddiaların yerinde olmadığı ancak yine itirazen şikayet başvurusunda yer verilen hususlardan, 1,53 m3 çöp hazneli rejeneratif fırçalı - fırçasız yol ve zemin süpürme makinesi monteli çift kabin kamyonet (çöp haznesi tipi polipropilen, 4 devirli 2 silindirli 3600 DD/22 hp üst yapı motor gücüne sahip, süpürme tipi fırçasız, start butonu ile hareket eden) aracına ilişkin olarak idarece belirlenen çöp haznesi kapasitesinin aralık belirtilmeden ''1,53 m3'' gibi net bir sayısal değer şeklinde belirlendiği, aynı durumun ''4 devirli 2 silindirli 3600 DD/22 hp'' şeklinde belirlenen üst yapı motor gücü belirlemesi için de geçerli olduğu düzenlemesinin katılımı daralttığı ve rekabeti kısıtladığı, 14 adet ihale dokümanının satın alındığı ihalede, 2 adet isteklinin teklif sunmasının da bu doğrultuda değerlendirilebileceği, sonuç olarak başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu, söz konusu mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edilerek ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, bunun üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Mevzuat hükümleri uyarınca; idarelerin ihalelerde, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğurmamak kaydıyla, ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, işin yapılabilirliği zaman ve kalite kaybını engellemek ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik belirlemelerde bulunabileceği açıktır.

Uyuşmazlık konusu olayda; dosyada mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, Buca Belediyesi tarafından düzenlenen ihalede, yol süpürme araçları ve çöp toplama kamyonlarına ilişkin bir takım teknik düzenlemelere yer verilmekte ise de, Teknik Şartname'de yer alan söz konusu düzenlemelere uygun makine ve teçhizatın pek çok firma tarafından üretim ve satışının yapıldığı, şartnamede belirtilen üst yapı motor gücünün, özellikleri belirtilen kamyonet için standart ölçüler halinde üretildiği, şartnamede mevcut çöp kamyonetinin dar sokaklara girebilen en yeni teknoloji ürünü olduğu ve Türkiye'de her yerden temin edilebilecek, distribütörlerinin belli ve ulaşılması kolay bir araç olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin 27/07/2016 tarih ve 2016/UH.II-1889 sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, … 05/10/2016 tarihinde   Oybirliğiyle karar verildi. 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz