İdarece Düzenlenen İş Deneyim  Belgesinin Geçersiz Olduğu İddiası

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

İdarece Düzenlenen İş Deneyim  Belgesinin Geçersiz Olduğu İddiası

İdarece Düzenlenen İş Deneyim  Belgesinin Geçersiz Olduğu İddiası

 Danıştay 13. Dairesi’nin 14.05.2015 tarihli  kararı:

                                  “Uyuşmazlıkta, söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın "Bitümlü sıcak karışım asfalt yol yapımı" ihalesinde ihale üzerinde bırakılan Eren Elektrik Elektronik Gıda inşaat Tic. San. Ltd. Şti. ile idare arasında 21.08.2013 tarihinde sözleşme imzalandığı ve yer teslimi yapılarak ihale konusu işe başlandığı, ihale konusu işin 338.506,20 TL tutarındaki kısmının, yüklenici firma Eren Elektrik Elektronik Gıda İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. tarafından tamamlandığı, İdari Şartname’nin 15.1. maddesinde yer alan "ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir." hükmüne dayanılarak adı geçen firmanın 24.09.2013 tarihinde ihale konusu işte alt yüklenici olarak davacı şirketi çalıştırma talebinde bulunduğu, 26.09.2013 tarihinde idare tarafından alt yüklenici çalıştırma talebinin onaylandığı, 16.01.2014 tarihinde geçici kabulün yapıldığı, 16.01.2014 tarihine kadar geçen sürede alt yüklenicinin sorumluluğundaki işin tamamının (1.550.751,15 TL tutarındaki kısmının) alt yüklenici olan davacı şirket tarafından tamamlandığı; davacı şirketin, Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı ile yüklenici firma Eren Elektrik Elektronik Gıda İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme kapsamında alt yüklenici olarak idarenin onayıyla işin % 82,09'luk kısmını yaptığı görülmektedir.

 Bu durumda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile ihale konusu işe ait tip sözleşme ve İdari Şartname de işin tamamının alt yükleniciye yaptıramayacağına ilişkin hüküm bulunmakla birlikte, işin belli bir kısmının alt yükleniciye yaptıramayacağına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, davacının alt yüklenici olarak idarenin onayıyla üstlendiği ihale konusu işin % 82,09'luk kısmını bitirdiği ve bu işin idarece kabulünün yapıldığı; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde alt yüklenici iş bitirme belgesinin verilmesi için aranılan belgeleri idareye sunduğu, idare tarafından kendisine mevzuata uygun olarak iş bitirme belgesi verildiği görüldüğünden, dava konusu ihale dosyasına sunulan iş bitirme belgesinin dayanağı olan işin büyük bir kısmının alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle, iş bitirme belgesinin geçersiz kabul edilerek, şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuku uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13