loader image
Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir;

 • Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili
 • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini
 • Ticari ve şahsi alacakların tahsili
 • Ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması
 • Teminatların paraya çevrilmesi
 • Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
 • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması
 • Mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması
 • Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması
 • Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz