Hukuki Durumda Değişiklik Yaratmayan Komisyon Kararına Karşı Başvuru Hakkı

Şirketi Temsile Yetkili Müdürünün İhale Tarihinde Yasaklı Olması

Hukuki Durumda Değişiklik Yaratmayan Komisyon Kararına Karşı Başvuru Hakkı

Hukuki Durumda Değişiklik Yaratmayan Komisyon Kararına Karşı Başvuru Hakkı

Hukuki durumda değişiklik meydana getirmeyen ikinci komisyon kararına karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi Kararı

“…isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin 28/10/2022 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile yapıldığı, bu karara karşı E. iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul'un düzeltici işlem belirlenmesi yönündeki kararının uygulanmasını teminen ihaleyi yapan idarece, M. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak 28/12/2022 tarihli ikinci ihale komisyonu kararının alındığı, ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun'da öngörülen sürede idareye başvurmalarında hukukî bir engel bulunmamakla birlikte anılan ihale komisyonu kararıyla davacıların hukuki durumunda ilk ihale komisyonu kararından farklı herhangi bir değişikliğin meydana gelmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine dair kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13