loader image
Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

30 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28070
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ              Amaç ve kapsam              MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              Dayanak              MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.              Ücret              MADDE 3  (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücretödenir.              Giderler              MADDE 4  (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığıyerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.              Muafiyet              MADDE 5  (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.              Yürürlük              MADDE 6  (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz