Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2012-2013)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2012-2013)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2012-2013)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2012-2013)

 
2 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28429

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam              MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak              MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bilirkişücreti              MADDE 3  (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir. Giderler              MADDE 4  (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir. Bilirkişücretleri              MADDE 5  (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.  
a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

250,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

  (2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret              MADDE 6  (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir. Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması              MADDE 7  (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir. Seri dosyalarda bilirkişücreti              MADDE 8  (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişiücretlerinde indirim yapılır. Ücretin ödenmesi              MADDE 9  (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir. Uygulanacak tarife              MADDE 10  (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Yürürlük              MADDE 11  (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13