Engelli İşçi İçin Yapılan Hazine Yardımın Tekliflerin Hazırlanmasındaki Rolü

Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun'un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Engelli İşçi İçin Yapılan Hazine Yardımın Tekliflerin Hazırlanmasındaki Rolü

Engelli İşçi İçin Yapılan Hazine Yardımın Tekliflerin Hazırlanmasındaki Rolü

Engelli İşçi İçin Yapılan Hazine Yardımın Tekliflerin Hazırlanmasında Dikkate Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında  Danıştay 13. Dairesi BOZMA kararı:

            “…Bakılan uyuşmazlıkta; davacı şirket tarafından, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereğince ihale konusu işte 6 engelli işçi çalıştırılacağı öngörülerek özürlü işçi indirimi hesaplanmak suretiyle teklif verildiği görülmektedir. Öte yandan, özürlü işçi maliyetinin teklif giderine dahil edilmesini zorunlu kılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28. maddesindeki düzenlemeye karşı açılan dava Dairemizin 2014/481 esasına kayıtlı dosyada görülmekte olup, 09.06.2014 tarihinde Dairemizce söz konusu maddeye ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

                Bu durumda, davacı şirket tarafından 4857 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 6 engelli işçi için yapılan hazine yardımı dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13