Eser Sözleşmeden Doğan Hakediş Alacaklarında Temerrüt

Eser Sözleşmeden Doğan Hakediş Alacaklarında Temerrüt

Eser Sözleşmeden Doğan Hakediş Alacaklarında Temerrüt Sözleşmeden kaynaklanan alacaklar sebebiyle faiz istenebilmesi için borçlunun temerrüde düşürülmesi ya da borcun kesin vadeye bağlı olmasının zorunlu olduğu, Yüklenici tarafından gönderilen ihtarnamenin borçlu

Read More »
Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı

Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı

Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı 4734 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Yemek Alım Sözleşmelerinde Asgari Ücret Farkından Sorumluluk Sözleşmede Fiyat Farkı Ödenmeyeceğine Dair Düzenleme Bulunmasının ya

Read More »
Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Şartnameye Aykırı Sözleşme Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olduğu İddiası

Sözleşmenin Hükmünün İdari Şartnameye-İhale Dokümanına Aykırı Düzenlenmiş Olduğu Ve Yok Hükmünde Olduğu İddiası
Yüklenicinin Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmakla Ve Sözleşme Şartlarını İyice Değerlendirip Hesaplayarak Sözleşme Yapmakla Yükümlü Olduğu
Uyarlama Talebi Ve Şartları Da Bulunmaması Karşısında Davanın Reddi Gerektiği Hakkında.

Read More »
error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13

Bilgiyi Paylaşın