Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Güncel EPDK Bayi Satış Fiyatı Bülteninin Kullanılması

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Güncel EPDK Bayi Satış Fiyatı Bülteninin Kullanılması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Güncel EPDK Bayi Satış Fiyatı Bülteninin Kullanılması

      Danıştay 13. Dairesinin 09.02.2015 tarihli kararı:

                “Uyuşmazlıkta; ihale üzerinde kalan şirket tarafından aşırı düşük açıklamasında işin yürütülmesi sırasında kullanılacak iki araç için toplam 2.555 litre yakıt sarfiyatı hesaplandığı, yakıt birim fiyatının ihale tarihi olan 01.11.2013 tarihinden sonraki bir tarihe (09.05.2014 tarihine) ilişkin EPDK Bayi Satış Fiyatı Bülteninde belirtilen fiyata göre 4,28.-TL olarak hesaplandığı, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki farklı tarihlerdeki (03.10.2013, 15.10.2013, 30.10.2013) EPDK Bayi Satış Fiyatı Bültenlerinin incelenmesinden motorinin litre fiyatının 4,37375.-TL olduğu, birim fiyat farkı nedeniyle ihale üzerinde kalan firmanın akaryakıt giderinde yaklaşık 239,53.-TL avantaj sağladığı anlaşılmaktadır.

            Her ne kadar, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.8. maddesindeki düzenlemeyle, istekliler tarafından teklif tarihinde geçerli olan fiyat bülteni kullanılarak teklif verilmesi ve açıklama yapılması istenilerek ihale konusu işin ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlansa da, ihale üzerinde kalan firma tarafından işin yürütülmesi sırasında kullanılacak iki araç için yakıt birim fiyatının aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verildiği tarihte hukuken geçerli olan fiyat bülteni esas alınarak verildiğinden, ayrıca ihale üzerinde kalan firmanın yakıt birim fiyat farkı nedeniyle kendisi lehine toplam 239,53.-TL avantaj sağlandığı, anılan firmanın teklifinde toplam 37.263,54.-TL kâr öngörüldüğü de dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan şirketin aşırı düşük açıklamasının hukuka aykırı olduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13