loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Aşırı Düşük Sorgusunda Mazot Fiyatının Proforma Fatura İle Açıklaması Mevzuata Uygun mudur ?

Aşırı Düşük Sorgusunda Mazot Fiyatının Proforma Fatura İle Açıklaması Mevzuata Uygun mudur ?

…Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malatya Akçadağ Taşevler Göleti İnşaatı Yapım İşi” ihalesi uhdesinde kalan Pramid Yapı Yol En. İnş. A.Ş-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına yönelik başka bir istekli olan Best Tasarım İnş. A.Ş.nce yapılan itirazen şikayet başvuru üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından ihale üzerinde bırakılan davacı istekli Pramid Yapı Yol En. İnş. A.Ş-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın aşırı düşük teklif açıklamalarının diğer unsurlar açısından mevzuata uygun olduğu ancak istekli tarafından mazot için litre başına KDV hariç 2,45 TL teklif alındığı, söz konusu bedel analizlerde kullanılırken 0,85’e bölünerek 2,89 TL/kg olarak kullanıldığı, EPDK tarafından ilan ve ihale tarihi arasında Malatya ilinde yayınlanan bölgesel pompa fiyatlarına bakıldığında, en düşük fiyatın KDV dahil 3,69 TL olduğu anlaşıldığından davacı isteklinin almış olduğu mazot fiyat teklifinin bu bedelin altında olduğundan, mazota ilişkin yapılan belgelendirmenin mevzuata uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesine karar vermesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca istekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilmesine olanak sağlandığı, olayda da Pramid Yapı Yol En. İnş. A.Ş-Seza İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşın düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan iş kalemlerinden, mazot iş kalemi için teklif edilen fiyatın, üçüncü kişiden alman fiyat teklifi (proforma fatura) ile açıklama yapıldığı görülmektedir.

Öte yandan; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca akaryakıt fiyatları serbest rekabet ortamında piyasada belirlenmekte olup, EPDK tarafından akaryakıt fiyatları belirlenmediğinden, mazot iş kalemi için isteklilerce EPDK tarafından ilan edilen fiyatlar ile açıklama yapılması zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan davacı isteklinin aşın düşük teklif açıklamasına bulunduğu iş kalemlerinden mazot fiyatının tevsikinin EPDK tarafından ilan edilen fiyatlar ile açıklama yapmasının zorunlu olmadığı ve mazot fiyatını proforma fatura ile açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, davacı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır”.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz