2010 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2010 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2010 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

26 Aralık 2009 CUMARTESİ  Resmî Gazete Sayı : 27444
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:2010 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç              MADDE 1 – (1) Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar. Dayanak              MADDE 3 – (1) Bu tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271   sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 61'inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tazminat              MADDE 4 – (1) Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 11,00 Türk Lirasına kadar tazminat ödenir. Giderler              MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. Muafiyet              MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir. Yargılama gideri              MADDE 7 – (1) Bu tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır. Yürürlük              MADDE 8 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13