2012 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / NET ÜCRET

2012 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / NET ÜCRET

2012 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / NET ÜCRET

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 886,50 TL 760,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,43 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) 66,49 TL 66,49 TL
Asgari Ücretten Net Ele Geçen 701,13 TL 610,93 TL
NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
2012 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekar
66,49
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
71,69
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
66,49
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
80,65
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
68,70
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
89,61
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
77,66
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
95,58
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
83,63
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
101,55
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
89,61
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI(16 Yaşından Büyükler)
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 172,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 17,73 TL
Toplam İşveren Katkısı 190,60TL
 
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI(16 Yaşından Küçükler)(*)
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 148,30 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,21 TL
Toplam İşveren Katkısı 163,51 TL
 
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 886,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 124,11 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 8,87 TL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 132,98 TL
Net Ücret 753,52 TL
2012 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Asgari Ücret Günlük Miktarı Asgari Ücret Aylık Miktarı YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
Yıl 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
2012
29,55 TL
25,35 TL
886,50 TL
760,50 TL
01.01.2012 - 30.06.2012
2012
31,35 TL
26,85 TL
940,50 TL
805,50 TL
01.07.2012 - 31.12.2012
 
2012 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2012-30.06.2012) (16 Yaşından Büyükler)
ASGARİ ÜCRET 886,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 124,11
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 8,87
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 113,03
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) 5,85
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) 66,49
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 701,13
 
2012 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2012-30.06.2012) (16 Yaşından Küçükler)
ASGARİ ÜCRET 760,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 106,47
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 7,61
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 96,96
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) 5,02
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) 66,49
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 610,93
 
2012 yılı ikinci altı ay için net ele geçen (01.07.2012-31.12.2012) (16 Yaşından Büyükler)
ASGARİ ÜCRET 940,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 131,67
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 9,41
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 119,91
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) 6,21
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) 66,49
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 739,79
 
2012 yılı ikinci altı ay için net ele geçen (01.07.2012-31.12.2012) (16 Yaşından Küçükler)
ASGARİ ÜCRET 805,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 112,77
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 8,06
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 102,70
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) 5,32
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) 66,49
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 643,14
 
01.01.2012-30.06.2012 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (16 Yaşından Büyükler) (Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)
ASGARİ ÜCRET 886,50
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 172,87
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 17,73
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 1.077,10
 
01.01.2012-30.06.2012 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (16 Yaşından Küçükler)(*) (Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)
ASGARİ ÜCRET 760,50
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 148,30
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 15,21
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 924,01
 
01.07.2012-31.12.2012 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (16 Yaşından Büyükler) (Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)
ASGARİ ÜCRET 940,50
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 183,40
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 18,81
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 1.142,71
 
01.07.2012-31.12.2012 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (16 Yaşından Küçükler)(*) (Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)
ASGARİ ÜCRET 805,50
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 157,07
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 16,11
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 978,68
*25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 39.maddesi ile 5510 sayılı Kanunun
 82.maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Günlük kazanç sınırları;

01.03.2011 tarihinden itibaren''5510 sayılı SS ve GSSKanunu gereğince alınacak prim ve verilecek
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî
ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.''
ibaresi ile değişikliğe gidilmiştir.

01.03.2011 tarihinden itibaren 0-16 yaş arasında Çalışan ve Kendilerine Kanuni Asgari ücret Uygulanan kişileri
SGK APHB ile bildireceğiz.Aradaki farkı işverenler kuruma ödemeyecekler.
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında
ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki
değerler dikkate alınmamıştır.
   
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL
Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL
Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL
Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) * 59,74 TL 59,74 TL
Asgari Ücretten Net Ele Geçen 570,21 TL 486,45 TL
NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekar 59,74
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71,69 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59,54
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 80,65 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68,70
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89,61 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77,66
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95,58 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83,63
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101,55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89,61
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 155,32 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,93 TL
Toplam İşveren Katkısı 171,25 TL
 
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 796,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 111,51 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 7,97 TL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 119,48 TL
Net Ücret 677,02 TL
2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Asgari Ücret Günlük Miktarı Asgari Ücret Aylık Miktarı YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
Yıl 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
2011 26,55 TL 22,65 TL 796,50 TL 679,50 TL 01.01.2011 - 30.06.2011
2011 27,90 TL 23,85 TL 837,00 TL 715,50 TL 01.07.2011 - 31.12.2011
 
2011 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2011-30.06.2011)
ASGARİ ÜCRET 796,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 111,51
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 7,97
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 101,55
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)* 5,26
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)** 59,74
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 629,95
* Damga Vergisi oranı 2010 yılında binde 6,6 olmuştur .29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar
 için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10
 oranında artırılmıştır.(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,
tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) avans
olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6))

** Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir.
Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş
için 65,61 alabilirsiniz.çalışmayan eş ve 1 çocuk için 73,81 çalışmayan eş ve 2 çocuk için 82,01 ,çalışmayan eş ve
3 çocuk için 87,48 alabilirsiniz .Yıl içinde asgari ücretlerde meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimine yansıtılmaz.

2011 ASGARİ ÜCRET (1.DÖNEM) / NET ÜCRET

2011 yılı ikinci altı ay için net ele geçen (01.07.2011-31.12.2011)
ASGARİ ÜCRET 837,00
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) 117,18
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) 8,37
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 106,72
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)* 5,52
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)** 59,74
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 658,95
 
01.01.2011-30.06.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ  (Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)*
ASGARİ ÜCRET 796,5
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 155,32
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 15,93
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 967,75
 
01.07.2011-31.12.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ  (Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)*
ASGARİ ÜCRET 837
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) 163,22
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 16,74
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 1016,96
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında
ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki
değerler dikkate alınmamıştır.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13