1086 Nolu HUMK ve 6100 Nolu HMK’da Süreler

1086 Nolu HUMK ve 6100 Nolu HMK’da Süreler

1086 Nolu HUMK ve 6100 Nolu HMK'da Süreler

HUMK Madde SÜRELER (ESKİ) K O N U L A R 6100 HMK Madde SÜRELER (01.10.2011)
193 On gün Görevsizlik, yetkisizlik kararı üzerine görevli ve yetkili mahkemeye başvuru 20-(1) İki hafta
34 İlk duruşma Hâkimin reddi 38-(1) İlk Duruşma
34 Beş gün Hâkimin reddi dilekçesine, karşı yanın cevap süresi 38-(5) Bir hafta
- - Ret talebinin incelenmesi 42-(6) İki hafta
36/A Yedi gün Ret talebine ilişkin karara karşı istinaf 43-(2) Bir hafta
361B Yedi gün Ret talebine ilişkin kararların temyizi 44-(2) Bir hafta
    Devletin sorumluluğu, rücu zamanaşımı 46-(3) Bir yıl
Av.K.41 On beş gün İstifa eden vekilin, sorumluluğunun devamı 82-(1) İki hafta
160 vd. - Sürelere ilişkin ortak hükümler 90 vd. ---,_-
168 10 gün Eski hale getirme süresi 96-(1) İki hafta
177 Yedi gün Adli tatilde biten sürenin uzaması 104-1) Bir hafta
- - Harç ve gider avansı ödenmesi 120-( 1) Başvuruda
- - Harç ve gider avansı tamamlanması için verilecek süre 120-(2) İki hafta
195 10 gün Davaya cevap süresi 127-(1) İki hafta
195 - Davaya cevap, hâkimin vereceği azami ek süre 127-(1) Bir ay
198 Üç gün Cevap dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için ek süre 130-(1) Bir hafta
203 On gün Karşı dava açma süresi, cevapla birlikte 133 İki hafta
209-2 On gün Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi 136-(1) İki hafta
215 On gün Ön inceleme duruşması, delil ibrazı 140-(5) İki hafta
409 Bir ay Dosyanın işlemden kaldırılması, harçsız yenileme 150-(3) Bir ay
409-3 Üç ay Davanın açılmamış sayılması 150-(4) Üç ay
-   Islah nedeniyle yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması 178-(1) Bir hafta
89 Üç gün içindeYeni dava Davanın tamamen ıslahı, dilekçe verilme süresi. 180-(1) Bir hafta
89   Davayı kısmen ıslah edene işlem için verilecek süre. 181-(1) Bir hafta
- - Resmi evraktaki yazı ve imzayı inkâr edene dava açması için verilecek kesin süre 208-(4) İki hafta
258 İki gün Tanığın davet edilmesi 243-(2) Bir hafta
277 Üç gün Bilirkişinin reddi 272-(3) Bir hafta
- - Bilirkişinin görev süresi 274-(1) Üç ay
- - Bilirkişinin mazereti, bildirme süresi 275-(1) Bir hafta
283 Bir hafta Bilirkişi raporuna itiraz süresi 281-(1) İki  hafta
- - Devletin sorumlu bilirkişiye karşı açacağırücu davasının zamanaşımı 287-(1) Bir. yıl
- - Basit yargılama, davaya cevap verme süresi 317-(2) İki hafta
- - Basit yarg. ,duruşma aralıkları, en çok süre 320-(3) Bir ay
489 On beş gün Basit yarg., gerekçeli kararın yazılması, en çok süre 321-(2) Bir ay
- - Adli yardımla ertelenen yargılama gideri, taksitle ödeme süresi 339-(1) Bir yıl
426/D On beş gün İstinaf harç ve gider avansı noksanınıtamamlama 344-(1) Bir hafta
426/G On beş gün İstinaf başvuru süresi 345-(1) İki hafta
4261F Yedi gün İstinaf dilekçesinin reddi kararına karşı, istinaf yoluna başvuru süresi 346-(2) Bir hafta
426/G On beş gün İstinaf dilekçesine cevap 347-(2) İki hafta
4261H- On beş gün Katılma yoluyla istinaf başvurusu 348-(1) İki hafta
427 On beş gün Temyiz yoluna başvuru süresi 361-(1) Bir ay
435 On beş gün Temyiz duruşması, çağrı süresi 369-(2) İki hafta
435 Yirmi gün Temyiz duruşması, karar süresi 369-(6) Bir ay
447 Üç ay Yargılamanın iadesi süresi, öğrenmeden itibaren 377-(1) Üç ay
447 Bir yıl Yargılamanın iadesi süresi, (hükmün kesinleşmesinden itibaren) 377-(1) On yıl
- - İhtiyati tedbir, haksız çıkana kaşı tazminat davası açma süresi, teminatın iadesi 392-(2) Bir ay
- - İhtiyati tedbir kararının uygulanması 393-(1) Bir hafta
- - İhtiyati tedbir kararına itiraz süresi 394-(2) Bir hafta
- - İhtiyati tedbir uygulamasına itiraz süresi 394-(3) Bir hafta
109 On gün İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler 397-(1) İki hafta
- - İhtiyati tedbir, haksız çıkana karşı tazminat davası zamanaşımı 399–(3) Bir yıl
- - Delil tespiti kararı, itiraz süresi 402-(3) Bir hafta
--- --- Tahkim sözleşmesine aykırılık, itiraz süresi 409-(1) İki hafta
520 Yedi gün Tarafların hakemlerini belirlemeleri 416-1/c Bir ay
--- --- Hakem heyeti hukukçu üyesinin kıdemi 416-1/d Beş yıl
521 Beş gün Hakemlerin reddi süresi 418-(2) İki hafta
--- --- Ret talebinin kabul edilmemesi, mahkemeye başvurma süresi 418-(3) Bir ay
529 Altı ay Tahkim süresi 427-(1) Bir yıl
---- - ----- Hakem kararına karşı iptal davası açma süresi 439-(4) Bir ay
432 On beş gün Hakem kararının temyizi, başvuru süresi - ------
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13