Yuvarlama Sebebiyle Oluşan Farktan İsteklinin Sorumlu Tutulması

Yuvarlama Sebebiyle Oluşan Farktan İsteklinin Sorumlu Tutulması

Yuvarlama Sebebiyle Oluşan Farktan İsteklinin Sorumlu Tutulması

  • Yuvarlama Sebebiyle Oluşan Farktan İsteklinin Sorumlu Tutulması

  • Şartnamede, KDV’nin Hangi Aşamada Düşüleceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığından Hesaplamadan Doğan Farktan İsteklinin Sorumlu Tutulamayacağı Hakkında.

 Danıştay 13. Dairesi’nin 02.05.2019 tarihli kararı:

“...İdarenin hesabı ile başvuru sahibinin hesabı arasındaki farklılığın rakamların yuvarlanması işleminden kaynaklandığı, idarece, uzun hat yol bedeli olan 1,80 TL’den KDV’nin düşülmesi sonucu elde edilen 1,525 TL’nin 1,53 TL’ye yuvarlandığı, başvuru sahibi tarafından ise %18 KDV’nin düşülmesi ve yuvarlama yapılması işleminin, uzun hat yol bedeli olan 1,80 TL’nin 44 biniş ile çarpılması sonucu bulunan 79,20 TL’den %18 KDV’nin düşülmesi sonucu bulunan 67,118 TL aşamasında yapıldığı ve söz konusu rakamın 67,12 TL’ye yuvarlandığı, bulunan 69,12 TL’ye %3 sözleşme giderinin eklenmesi sonucu bulunan aylık sözleşme gideri dahil 69,133 TL yol bedelinin bir kez daha aşağıya doğru yuvarlanarak 69,13 TL’ye ulaşıldığı, bu itibarla idarece hesaplanan yol bedeli ile başvuru sahibince hesaplanan yol bedeli arasındaki farkın yuvarlamadan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 Bu durumda uyuşmazlık, yuvarlama sebebiyle oluşan farkın davacı şirkete yükletilip yükletilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

 İhale konusu şartnamede, KDV’nin hangi aşamada düşüleceğine dair bir düzenleme bulunmadığı ve davacı şirketin, Şartnameye uygun olarak yol giderini açıkladığı görüldüğünden, iki işlem arasındaki yuvarlamadan kaynaklı bu farktan davacı şirket sorumlu tutulamayacaktır. Dolayısıyla davacının yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

 Bu itibarla dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” 

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13