YSK Kararlarına İlişkin Atila Sertel ve Oğuz Oyan Kararı Basın Duyurusu

Fikriye AYTİN ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

YSK Kararlarına İlişkin Atila Sertel ve Oğuz Oyan Kararı Basın Duyurusu

YSK Kararlarına İlişkin Atila Sertel ve Oğuz Oyan Kararı Basın Duyurusu

 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 14/7/2015 tarihinde Atila Sertel ve Oğuz OYAN’ın bireysel başvurularında (Başvuru No: 2015/6723 ve Başvuru No: 2015/8818), Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan “Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” hükmünün bireysel başvuruyu da kapsaması nedeniyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
Olaylar
Başvurucu Atila Sertel, 7 Haziran 2015 tarihindeki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İzmir 2 No.lu Seçim Çevresinde 6. sıradan milletvekili adayı gösterilmiştir. Başvurucunun Basın İlan Kurumu genel kurul üyeliğinden, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlıklarından süresi içinde istifa etmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamayacağına dair şikâyet üzerine YSK, Basın İlan Kurumu genel kurul üyeliğinin kamu görevi olduğunu kabul ederek başvurucunun adaylığını iptal etmiştir. Anılan karara yapılan itiraz yine YSK tarafından reddedilmiştir.
Başvuru tarihinde CHP İzmir milletvekili olan başvurucu Oğuz OYAN, YSK’ya başvurarak 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Cumhurbaşkanı’nın çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda yer alan yorumların, görevini tarafsızlıkla yerine getirme sorumluluğuna aykırı olduğunu ve bu konuşmaların yayımlanmasının seçim sürecinde uyulması istenen yayın ilkelerine ve yayın adaletine ters düştüğünü, seçim hukukunun gerektirdiği eşitlik, serbestlik ve dürüstlük ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini belirterek konuşmaların seçim sürecine ve vatandaşın oyuna herhangi bir şekilde tesir edecek kısımlarına radyo ve televizyon yayınlarında yer verilmemesini talep etmiştir. YSK başvurucunun talebini reddetmiştir.
İddialar
Başvurucu Atila Sertel, Basın İlan Kurumu genel kurul üyeliğinin kamu görevi kabul edilerek bu görevden ayrılmaması nedeniyle milletvekili adaylığının YSK tarafından iptal edilmesinin seçilme hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
Başvurucu Oğuz OYAN, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarında ifade ettiği düşünceler ve yorumların cumhurbaşkanının tarafsızlığına aykırı olması nedeniyle basında yer almaması gerektiğine ilişkin talebin YSK tarafından yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin seçme, seçilme ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
Mahkemenin Değerlendirmesi
Anayasa Mahkemesi, her iki başvuruyu da 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45. maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerin bireysel başvurunun konusu olamayacağı ve Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan, YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı yönündeki hükümler ışığında değerlendirmiştir.
Mahkeme, bu kapsamda Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan “Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” şeklindeki hükmün  “…Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesinliği ve bunlara uyulması tereddütlere yol açtığından bu maddeye Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı esası getirilmiştir.” biçimindeki gerekçesiyle birlikte değerlendirildiğinde Anayasa koyucunun, YSK kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi dâhil başka mercie başvurulmamasını amaçladığı sonucuna varmıştır.
Sonuç olarak başvuruların Anayasa'nın yargısal denetim dışında bıraktığı bir işleme karşı yapıldığı kanaatine ulaşan Mahkeme, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13