Yemek Alım İhalelerinde Numune Analiz Masraflarının Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Hakkında

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

Yemek Alım İhalelerinde Numune Analiz Masraflarının Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Hakkında

Yemek Alım İhalelerinde Numune Analiz Masraflarının Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Hakkında

Yemek alım ihalelerinde düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesi- Muhafaza altına alınan yemek numunelerinin bakteriyolojik, kimyasal, organoleptik vb. yönden analiz/tetkik masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenlemede hukuk aykırılık bulunmadığı- Zehirlenme ya da hastalık gibi sorunların ortaya çıkması halinde yapılacak analizlerin işin niteliği gereği genel giderler arasında değerlendirilebileceği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.11.2021 tarihli kararı:

“… 1) Yoğurtlu kebap yemeğine ilişkin olarak, Teknik Şartname’nin 151 ile 158’inci sayfalarında belirtilen içerik ve gramaj miktarı arasındaki çelişkinin, isteklilerin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlayabilmesine engel teşkil ettiği iddiası yönünden yapılan incelemede; "Yoğurtlu kebap" yemeğine ilişkin olarak Teknik Şartname'de yer alan tariflere göre isteklilerce iki tariften biri seçilerek yoğurtlu kebap yemeği için teklif hazırlanmasının mümkün olduğu, bu hususun isteklileri tereddüde düşüren ve teklif hazırlanmasını engelleyen bir durum olmadığı, kaldı ki ana girdiler olan "dana eti", "yoğurt" ve "pide" girdilerine ilişkin tarifler arasında herhangi bir gramaj farklılığı da bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu iddîaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

2) Diyet yemek menüsüne ilişkin Teknik Şartname düzenlemeleri ile örnek diyet menüsü arasında, muz ve haşlanmış patates miktarları arasında çelişki olduğu ve bu durumun isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu iddiası yönünden yapılan incelemede; Teknik Şartname'nin aktarılan ilgili düzenlemelerinden, haşlanmış patates ve muza ilişkin olarak normal ve diyet menülerde kullanılacak miktarlar arasında farklılık bulunduğu, aynı tür menülere ilişkin düzenlemeler arasında bir çelişki bulunmadığı, dolayısıyla bu durumun isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu iddîaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

3) Teknik Şartname’nin 283 ila 289. sayfalarında 30 günlük örnek diyet kahvaltı ve örnek diyet yemek menülerine yer verildiği, bu menüden diyet kahvaltı ve diyet yemek öğünlerinin kişi başı net olarak kaç çeşit/kap olarak verileceğinin anlaşılamadığı, bu durumun isteklilerin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlayabilmelerine engel teşkil ettiği iddiası yönünden yapılan incelemede; Şartname'de diyet kahvaltı ve öğle/akşam yemeği menülerinin en az 3 ve en fazla 8 kaptan oluşacağı, menülerin içeriğinin ise hastane diyetisyenlerince belirleneceği düzenlenmiştir. Diyet yemek menülerinin hasta ihtiyaçları doğrultusunda diyetisyenlerce oluşturulacağı açıktır. Ayrıca aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanan örnek menüler arasında 30 günlük diyet yemek menüsüne ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu durumda, İsteklilerce örnek diyet yemek menüsü kullanılmak suretiyle diyet yemek menülerine ilişkin teklif fiyatı oluşturulmasının mümkün olduğu ve mevcut düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu iddîaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

4) Teknik Şartname’nin 72. sayfasında günlük çıkan yemeklerden ikişer adet örnek alınacağı ve bir adedinin yüklenici tarafından bir adedinin ise hastane idaresi tarafından muhafaza edileceği ve yemek numunelerinin bakteriyolojik, kimyasal, organoleptik vb. yönden analiz/tetkik masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak numunelere ilişkin olarak hangi analizlerin yaptırılacağı hususunda ihale dokümanında bir düzenlemenin öngörülmediği, bu durumun tekliflerin eşit koşullar altında yarışmasına engel teşkil edeceği iddiası yönünden yapılan incelemede; Teknik Şartname düzenlemelerinden, ihale konusu iş kapsamında toplam öğün sayısının belli olduğu, her öğün için pişirilen yemeklerden alınan numunelerin, gerekli görülmesi durumunda tetkikinin yaptırılacağı, dolayısıyla işin yürütülmesi aşamasında zehirlenme ya da hastalık gibi sorunların ortaya çıkması hâlinde söz konusu analizlerin yapılacağı, aksi hâlde yapılmayacağı, bu gibi durumların yaşanmasında ortaya çıkabilecek maliyetin de işin niteliği gereği genel giderler arasında değerlendirilebileceği, hangi testlerin yapılacağının ise işin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlara bağlı olduğu, düzenlemenin isteklilerce teklif fiyatı hazırlanmasına engel olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu iddîaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

5) Normal kahvaltı kapsamında, Teknik Şartname’de “bal-tereyağı” ve “reçeltereyağı”nın ayrı ayrı tek kap olarak sayılmasına karşın örnek menünün 2, 5, 9, 13, 17, 19, 24 ve 26. günlerinde kendi içlerinde ayrı çeşitler olarak kabul edildiği bu durumun ihale dokümanında çelişkiye sebebiyet verdiği ve sağlıklı fiyat oluşumunu engellediği iddiası yönünden yapılan incelemede; Örnek menüye ilişkin davacının iddialarında yer alan günlerde reçel ve tereyağı, poşet peynir ve siyah zeytin ile, bal-tereyağı ise, "meyve suyu" ve "poşet/beyaz peynir" ile birlikte üçüncü kap olarak belirtilmiştir. Teknik Şartname'nin 7.4. maddesinde açıkça normal kahvaltıların çay, çay şekeri, ekmek ve süt hariç olmak üzere 3 kaptan oluşacağı belirtildiğinden, meyve suyunun ayrı bir kap olarak değerlendirildiği, dolayısıyla iddiaya konu Teknik Şartname düzenlemeleri arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu iddîaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir. Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesine yer verilerek anılan Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13