Yaklaşık Maliyetin Hesabında Kullanılacak Rayiçlerin Önceden Belirli Olması

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Yaklaşık Maliyetin Hesabında Kullanılacak Rayiçlerin Önceden Belirli Olması

Yaklaşık Maliyetin Hesabında Kullanılacak Rayiçlerin Önceden Belirli Olması

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen karar:

“…Dosyanın incelenmesinden; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 26.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "İzmir Adnan Menderes Havalimanı Çevre Güvenlik Yolunun ve Dahili Yoların Rehabilitasyonu ile Çevre Tel Örgüsü imalatlarının Nizami Hale Getirilmesi" işi ihalesinin, 25.01.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile teklifleri geçerli sayılan 9 istekli arasından 9.555.000,00 TL bedelle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Genel inş.Ltd. Şti.-Zehra Teks.Hay. Gıd. Med. Inş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, davacı iş ortaklığı tarafından, ihalede fiyat dışı unsurların uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifinin belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmadığı, puanlama işleminin idari şartnameye uygun yapılmadığı, pozlara ilişkin yaklaşık maliyetin güncel fiyatları yansıtmadığı, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iIeri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartname incelendiğinde, ihale dokümanında belirtilen 22 adet iş kalemi için “isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70%130 aralığında (%70 ve %130 dâhil) kalması durumunda” isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, buna göre, puan almak isteyen isteklilerin teklifinin içindeki 22 kalemden her bir kalemin kendi teklifine oranı ile, o iş kaleminin yaklaşık maliyete oranının karşılaştırılacağı ve birbirleri ile tutarlı olması durumunda her kalemde toplamda otuzu geçmemek üzere puan alacakları anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat  hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirmesinden ; davacının 30 tam puan hesabı için öngörülen 22 iş kalemi arasından sadece 2015 yılı rayiçleri kullanılmadığı iddia edilen 3 iş kaleminden puan alamadığı, isteklilerin tekliflerinin serbestçe belirledikleri dikkate alındığında bu durumun diğer istekliler lehine bir avantaj oluşturmadığı, nitekim bazı isteklilerin de davacı ile aynı iş kalemlerinden puan alamadığı açık olup, yaklaşık maliyetin hesabında kullanılacak rayiçlerin önceden belirli olmasının yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini ortadan kaldırarak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun temel ilkelerinden biri olan rekabet ilkesini ihlâl edeceği anlaşıldığından, itirazen  şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle ile bozma ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13