loader image
Kamu İhale Hukuku,Kamu İhale Mevzuatı

Vergi Borcu Kapsamından “Harçların” Çıkarılması Konulu Kamu İhale Kurul Duyurusu

Şartname Düzenlemelerinin İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması

Vergi Borcu Kapsamından “Harçların” Çıkarılması Konulu Kamu İhale Kurul Duyurusu

Vergi Borcu Kapsamından “Harçların” Çıkarılması Konulu Kamu İhale Kurul Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile vadesi geçmiş borç kapsamına alınan motorlu taşıtlar , şans oyunları, damga vergileri ile harçların da Kamu İhale Genel Tebliği'nde tanımlanmış vergi borcu kapsamına alınması hususundaki görüşü doğrultusunda 06.02.2018 tarih ve 30324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 1 inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.4.1 inci maddesine “harçlar” ibaresi de eklenmiş ve vergi borcu olarak kabul edilecek vergi türleri yeniden belirlenmiştir.

Ancak, anılan Tebliğ değişikliği ile ilgili olarak açılan davada Danıştay 13. Dairesi tarafından "harçlar" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından 09.01.2019 tarihli ve 2019/DK.D-9 sayılı Kurul kararı alınmıştır.
Anılan karar uyarınca Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4.1 inci maddesi kapsamında isteklinin vergi borcunun hesabında “harçlar” dikkate alınmayacak olup, idarelerce yapılacak işlemlerde söz konusu Kurul kararına göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz