loader image

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin Başvuru Ehliyeti

Yanlış ve Hatalı Tedavide Hizmet Kusuru Kişisel Kusur Ayrımı

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin Başvuru Ehliyeti

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin Başvuru Ehliyeti

Danıştay 13. Dairesinin 05.04.2017 tarihli kararı:

 “…Aktarılan hükümlerden, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli sıfatını taşıdığı, isteklilerin veya istekli olabileceklerin; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında  itirazen  şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.

         Bu itibarla, ihaleye sunmuş olduğu teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, herhangi bir hak kaybının söz konusu olmadığı gerekçesiyle başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz