Organizasyon İhalelerinde İş Bitirme Belgesi

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Organizasyon İhalelerinde İş Bitirme Belgesi

  • Organizasyon İhalelerinde İş Bitirme Belgesi

  • Nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında olduğu hakkında

  • Danıştay 13.Dairesi tarafından alınan 23.09.2021 tarihli karar:

“Dosyanın incelenmesinden, idari şartnamenin 2. maddesinde işin adının "eğitim, atölye çalışmaları ve organizasyon hizmeti" olarak tanımlandığı, işin miktarı ve türünün 103 kişi, 19.968 saat eğitim, bilgi evleri kitap ve 27 kalem organizasyon hizmet alımı olarak belirlendiği, bilgi evleri işletilmesi, kütüphane işletilmesi ile üniversite hazırlık kurs hizmetlerinin ayrı ayrı ve birlikte benzer iş olarak tanımlandığı, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ihale konusu iş için ilgili mevzuatına göre özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelere ilişkin olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmadığı, dolayısıyla ihale konusu iş kapsamında yapılacak, eğitim, basım, organizasyon vb. hizmet işlerinin bu hâliyle özel bir uzmanlık gerektirmediği, ihale konusu işin asıl amacının çeşitli vasıflarda personel sağlayarak ihale konusu işin organize edilmesi olduğu görülmektedir.

Dava dışı istekli tarafından benzer iş kapsamında sunulan ve Balçova Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen iş bitirme belgesinde ise işin tanımının, "2017 yılı spor eğitimi ve spor hizmetlerinin organizasyonu ile ilgili alım işinin 2. kısım ile hobi ve meslek edindirme kurs hizmeti” olarak tanımlandığı, iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihalenin ikinci kısmı olan “Hobi ve Meslek Edindirme Kurs Hizmeti Alımı” işinin %99'unun gerçekleştirildiği, söz konusu işin semt evlerinde Türk Sanat ile Türk Halk Müziği, mefruşat, takı tasarım ve kurdela nakış işleme gibi hobi ve meslek edindirme kurslarının organizasyonunu kapsadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, uyuşmazlık konusu iş bitirme belgesine konu kurs organizasyonu işinin, ihale konusu organizasyon işi için benzer iş olarak tanımlanan işlerle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler kapsamında olduğu dikkate alındığında, dava dışı iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Önemli Hatırlatma :

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Özderin Avukatlık Bürosu Ankara – Tunalı Hilmi Caddesi 109 / 11 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

0312 428 03 12 – ihale@ozderin.net

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13