Mevzuatın Tekrarından İbaret İfade Eksikliğinin Teklifin Esasını Etkilemeyen Bilgi Eksikliği Mahiyetinde Olduğu Hakkında

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

Mevzuatın Tekrarından İbaret İfade Eksikliğinin Teklifin Esasını Etkilemeyen Bilgi Eksikliği Mahiyetinde Olduğu Hakkında

  • Mevzuatın Tekrarından İbaret İfade Eksikliğinin Teklifin Esasını Etkilemeyen Bilgi Eksikliği Mahiyetinde Olduğu Hakkında

  • Teminat Mektubunun Standart Forma Uygun Olmaması

  • Mevzuatta Zaten Var Olan Bir Hususa Açıklık Getiren Düzenlemenin Teminat Mektubunda Yer Almamasının Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmadığı

  • Belgelerde Bilgi Eksikliği Bulunması Hâlinde, Bu Bilgilerin Tamamlatılabileceği,

  • Mevzuatla Eklenen İbarenin Geçici Teminat Mektubunda Bulunmamasının Esasa Etkili Ve Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması İçin Yeterli Bir Sebep Olmadığı Hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 15.09.2021 tarihli kararı:

“Dosya incelendiğinde, dava konusu ihalenin 27/10/2020 tarihinde ilan edildiği ve 27/11/2020 tarihinde gerçekleştirildiği, 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Geçici Teminat Mektubunun standart formuna “4734 sayılı Kanun’un 34'üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin eklendiği ve ilgili düzenlemenin yürürlük tarihinin 20/10/2020 olduğu, davacı tarafından ihalede “Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erzin/Hatay şubesi” tarafından düzenlenen 26/11/2020 tarihli geçici teminat mektubunun sunulduğu, 110.000,00-TL tutarlı teminat mektubunun 30/04/2021 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği, ancak söz konusu mektupta “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 34. maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan ‘her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına” dair kuralın Geçici Teminat Mektubu standart formuna 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin ise 20/10/2020 olduğu, söz konusu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde, bu bilgilerin tamamlatılabileceği hususu da göz önüne alındığında, söz konusu ibarenin davacı tarafından sunulan geçici teminat mektubunda bulunmamasının esasa etkili ve davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli bir sebep olmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Önemli Hatırlatma :

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Özderin Avukatlık Bürosu Ankara – Tunalı Hilmi Caddesi 109 / 11 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

0312 428 03 12 – ihale@ozderin.net

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13