Katalogda Yer Alan Bilgi Eksikliği İdarece Tamamlatılabilir mi ?

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Katalogda Yer Alan Bilgi Eksikliği İdarece Tamamlatılabilir mi ?

  • Katalogda Yer Alan Bilgi Eksikliği İdarece Tamamlatılabilir mi ?

  • İdari şartnamede ürünlerin teknik şartname ile uyumlu olduğunu gösteren kataloğun yeterlik kriterleri arasında sayılması

  • Teknik Şartname maddelerinin tamamının katalog üzerinden tespit edilebilmesi gerektiği hakkında- Katalogda yer alan bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılamayacağı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi’nin 03.05.2017 tarihli kararı :

 “…Bu durumda, idari şartnamede yapılan düzenleme ile tedarik edilecek malların teknik şartnamedeki bilgilerle uyumlu olduğunu gösteren kataloğun yeterlik kriterleri arasında istenildiği, teknik şartnamenin 3.10.1, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7 maddelerindeki özelliklere uyulup uyulmadığı hususunun katalog üzerinden tespit edilebilmesi gerekirken, anılan özelliklerin katalog üzerinden tespit edilemediği ve idari şartnamenin 7.5.6. maddesinde sayılan diğer tedarik edilen malların özel teknik şartnamedeki bilgilerle uyumlu olduğunu teyit edici belgelerin de sunulmadığı anlaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki Kamu İhale kurulu kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesi ile "mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine"

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13