Karar Tarihi İtibariyle Yürütmesi Durdurulmuş Mevzuat Hükmü

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde "Serbest Muhasebeci" İbaresinin Bulunmaması

Karar Tarihi İtibariyle Yürütmesi Durdurulmuş Mevzuat Hükmü

Karar Tarihi İtibariyle Yürütmesi Durdurulmuş Mevzuat Hükmü

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 09.11.2015 tarihli kararı:

“… Dosyanın incelenmesinden; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 14.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile “160 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve Yemek Sunum Hizmeti ” ihalesinin yapıldığı, ihale komisyonunun 30/04/2015 tarihli kararıyla ihalenin Demiroğulları Teks. Tem. İnş. Bilgi. San. ve Tic. A:Ş.-Asil Yem Tem. Bilg. Özel Sağ. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde bırakılması üzerine davacı tarafından usulüne uygun şekilde şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu Kamu İhale Kurulu’nun ise yapılan başvuruyu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin 1/a bendi uyarınca sonuçlandırdığı, anılan 63’üncü maddenin 1/a bendinin ise yürütmesinin Danıştay 13. Dairesinin 11/03/2015 tarih ve E:2014/3467 sayılı kararıyla durdurulduğu anlaşılmıştır.

 Davaya konu kararın tesis edildiği tarih olan 03.06.2015 tarihi itibariyle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin 1/a bendinin yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin anılan kararıyla durdurulduğundan bahse konu düzenlemeler esas alınarak itirazen şikâyet başvurusunun sonlandırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davalı idare tarafından yeniden tesis edilecek işlemde; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararı sonrası ortaya çıkan yeni hukuki durumun gözetilmesi gerekmektedir”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13