Kamu İhale Kurumu’nun 03.11.2022 Tarihli ve 2022 DK.D-396 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

Kamu İhale Kurumu'nun 03.11.2022 Tarihli ve 2022 DK.D-396 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

Kamu İhale Kurumu’nun 03.11.2022 Tarihli ve 2022 DK.D-396 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

Kamu İhale Kurumu'nun 03.11.2022 Tarihli ve 2022 DK.D-396 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

  • Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı nasıl hesaplanacaktır?

  • İdarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı tutarının ödenmesi gerektiği,

  • Önceden işlem tesis edilmiş sözleşmeler için bu karara göre yeniden fiyat farkı hesabı yapılıp işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan  03.11.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-396 Sayılı Kurul Kararı

10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkının nasıl hesaplanması gerektiği hususu ele alınmış ve konu hakkında süre uzatımına bağlı fiyat farkı hesaplamasına dair Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uygulanmaksızın sadece artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve bu hesaplamanın Esasların 6 ncı maddesindeki hükümler çerçevesinde yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

Ancak, bazı durumlarda anılan Kurul kararına göre yapılan hesaplamanın uygulamada uyuşmazlıklara neden olduğu anlaşılmış olup bu çerçevede;

1) Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, Esasların 6 ncı maddesine göre artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanmasına ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı tutarının ödenmesine,

2) 10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararına göre önceden işlem tesis edilmiş sözleşmeler için bu karara göre yeniden fiyat farkı hesabı yapılıp işlem tesis edilmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13