loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

Teminat Mektubunda Şirket Unvanının Eksik Ya Da Yanlış Yazılması

Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kamu İhale Kurulu'nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kurul’un inceleme yetkisinin başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği ile sınırlı olduğu, ihalede yeterli rekabet ortamı oluşup oluşmadığının re’sen değerlendirilemeyeceği hakkında.

  Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2016 tarihli  kararı:

 “…Bu durumda; ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı hususu, başvuru sahibinin iddiaları

ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden yapılan incelemenin kapsamına dahil olmadığından ve davalı idarenin bu yönden bir inceleme yapma yetkisi bulunmadığından, ihalenin iptali yönündeki dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz