İzzettin ALPERGİN, Hidayet KARACA, Atilla SERTEL, Oğuz OYAN, Fetullah GÜLEN Kararı Basın Duyurusu

Fikriye AYTİN ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

İzzettin ALPERGİN, Hidayet KARACA, Atilla SERTEL, Oğuz OYAN, Fetullah GÜLEN Kararı Basın Duyurusu

İzzettin ALPERGİN, Hidayet KARACA, Atilla SERTEL, Oğuz OYAN, Fetullah GÜLEN Kararı Basın Duyurusu

 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 14/7/2015 tarihinde bireysel başvurular kapsamında yapılan toplantısında İzzettin Alpergin, Hidayet Karaca, Atilla Sertel, Oğuz Oyan ve Fetullah Gülen başvurularını aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır.

İZZETTİN ALPERGİN BAŞVURUSU (B. No: 2013/385)

2012 yılında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün sendikalar bünyesindeki faaliyetleri ile ilgili olarak başlatılan bir soruşturma kapsamında, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm-Bel-Sen Genel Sekreteri olan başvurucu ile aynı konfederasyona bağlı sendika yönetici ve üyeleri olan diğer şüpheliler gözaltına alınıp tutuklanmışlar, yaklaşık dokuz ay sonra salıverilmişlerdir.

Başvuru, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı halde tutuklama kararı verildiği; tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçesiz olduğu ve tutukluluğun makul süreyi aştığı; kısıtlama kararı bulunması nedeniyle soruşturma dosyasına erişimin engellendiği; isnat edilen suç hakkında geç bilgilendirildiği ve müdafi yardımından yararlandırılmadığı iddialarına ilişkindir.

Mahkeme,

1. Kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı halde tutuklama kararı verildiği iddiasının “açıkça dayanaktan yoksunluk”,

2. Soruşturma dosyasına erişim imkânından yoksun bırakıldığı iddiasının “açıkça dayanaktan yoksunluk”,

3. Müdafi yardımından yararlandırılmama ve suçlamadan haberdar edilmeme iddiasının “başvuru yollarının tüketilmemesi”,

nedenleriyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

4. Tutukluluk süresinin makul süreyi aştığı iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, ancak esastan yapılan incelemede Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

karar vermiştir.

HİDAYET KARACA BAŞVURUSU (B. No: 2015/144)

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı olan başvurucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştır.

Başvuru, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeni bulunmaksızın, kanuna aykırı delillerin kuvvetli suç şüphesi sayılarak tutuklanma; tutuklamaya itiraz üzerine verilen kararın gerekçesiz olması; doğal hâkim ilkesine aykırı olarak kurulmuş, tarafsız ve bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından tutuklanma; gözaltı süresinin aşılması; soruşturma sürecinde kamu görevlilerinin insan haysiyeti ile bağdaşmayan eylemleri nedeniyle kötü muameleye maruz bırakılma; soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ve ifade hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mahkeme,

1. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasının “başvuru yollarının tüketilmemiş olması”,

2. Kötü muamele iddiasının “başvuru yollarının tüketilmemiş olması”,

3. Gözaltı süresinin aşıldığı iddiasının “başvuru yollarının tüketilmemiş olması”,

4. Kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeni bulunmadığı halde tutuklama kararı verildiği ve itirazın gerekçesiz olarak reddedildiğine ilişkin iddialarının “açıkça dayanaktan yoksunluk”,

5. Doğal hâkim, tarafsız ve bağımsız hâkim ilkelerinin ihlal edildiği iddiasının “açıkça dayanaktan yoksunluk”,

6. Soruşturma dosyasına erişim imkânı verilmediği iddiasının “açıkça dayanaktan yoksunluk”,

7. İfade hürriyetinin ihlal edildiği iddiasının “açıkça dayanaktan yoksunluk”,

nedenleriyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

karar vermiştir.

ATİLLA SERTEL BAŞVURUSU (B. No: 2015/6723)

Başvuru, Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğini kamu görevi kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bu görevinden ayrılmamış olan başvurucunun 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili adaylığının iptal edilmesinin, seçilme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Mahkeme, Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca aleyhine başka bir mercie başvurulamayan YSK kararlarının bireysel başvuruya konu olamayacağı sonucuna varmış ve başvurunun “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA karar vermiştir.

OĞUZ OYAN BAŞVURUSU (B. No: 2015/8818)

Başvuru, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Cumhurbaşkanının konuşmalarında dile getirdiği düşüncelerin ve yorumların tarafsız olmaması nedeniyle basında yer almasının önlenmesini içeren talebin YSK tarafından yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin seçme ve seçilme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Mahkeme, Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca aleyhine başka bir mercie başvurulamayan YSK kararlarının bireysel başvuruya konu olamayacağı sonucuna varmış ve başvurunun “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA karar vermiştir.

FETULLAH GÜLEN BAŞVURUSU (B. No: 2014/12225)

Başvuru bir internet sitesinde yayımlanan röportajda nefret söylemi bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet savcılığına yapılan şikâyet neticesinde ilgililer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İnternet sitesinde yayımlanan röportajdaki sözlerin nefret söylemi kapsamında olmadığı sonucuna varan Mahkeme, yerleşik içtihadına uygun olarak özel hukuk alanındaki başvuru yolları tüketilmeden sadece ceza soruşturması yolu tüketilerek yapılan başvurunun, “başvuru yollarının tüketilmemesi” nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13