İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

- İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin www.ihale.gov.tr Adresinde İlan Edilmesinin Zorunlu Olduğu

- Eksiklik İlan Edilmeksizin Başvurunun Şekil Yönünde Reddine Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı Hakkında

 Danıştay 13. Dairesi'nin 05.11.2014 tarihli kararı:

 “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 13. maddesinin 1. fıkrası, 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinin 7. fıkrasının nasıl uygulanacağını düzenlemektedir. Söz konusu düzenleme henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki şekli eksiklikleri ilgililere bildirme yükümlülüğü getirmemekte, ancak Kamu İhale Kurumu'na hangi hususların eksik olduğunu Kurum'un "www.ihale.gov.tr" adlı internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü yüklemektedir. Özetle, davalı idare bu düzenlemesi ile başvuru sahiplerinin başvuru süresi dolmadan eksiklerini öğrenip tamamlamasını sağlamak adına bu eksiklikleri duyurma yükümlülüğü altına girmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda; pilot ortak olan davacının 24.07.2013 tarihinde şikâyet başvurusunun reddi kararının tebliği ile 30.07.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, ancak başvuru dilekçesine iş ortaklığını tevsik edecek iş ortaklığı beyannamesini veya sözleşmesini eklemediği, bu hâliyle davacının başvurusunun yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde şekil yönünden eksik bir başvuru olduğu şüphesizdir. Ancak, davalı idarenin, davacının başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini Kurum'un internet sayfasında ilan etmesi gerektiği İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in 13. maddesinin 1. fıkrasının amir hükmüdür. Davalı idarenin, söz konusu eksiklikleri Kurum'un internet sayfasında ilan etmeden, 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinin 10. fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemi hukuka aykırı olduğundan, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır...

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13