İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesi Talebi- Somut Bir İhale Sürecine İlişkin Olmayan Uyuşmazlıkta Yargılama Usulü

Danıştay 13. Dairesinin 12.07.2023 tarihli E:2023/1659, K:2023/3464 sayılı kararı:

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesi Talebi- Somut Bir İhale Sürecine İlişkin Olmayan Uyuşmazlıkta Yargılama Usulü

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesi Talebi- Somut Bir İhale Sürecine İlişkin Olmayan Uyuşmazlıkta Yargılama Usulü

Somut bir ihale sürecine ilişkin olmayan, Kamu İhale Kurumu'na yapılan başvuru esnasında yatırılan başvuru bedelinin iadesi amacıyla yapılan başvuru üzerine alınan Kurul kararının iptaline ilişkin davada ivedi yargılama usulünün uygulanamayacağı,

Başvuru bedelinin iadesi hakkındaki davanın sonuçlandırılmasının özel önem taşıyan bir uyuşmazlık olarak nitelendirilmesine imkân bulunmadığı,

2577 sayılı Kanun'un 16. maddesine uygun olarak dosya tekemmül ettirilmeden, ivedi yargılama usulü uygulanarak verilen kararda usûl hükümlerine uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi Kararı 

"Uyuşmazlığın, somut bir ihale sürecine ilişkin olmayan, Kamu İhale Kurumu'na yapılan başvuru esnasında yatırılan başvuru bedelinin iadesi amacıyla yapılan başvuru üzerine alınan Kurul kararının iptali isteminden kaynaklandığı, bu nedenle bakılan davada ivedi yargılama usulü uygulanmak suretiyle inceleme yapılamayacağı açıktır. Bu itibarla, somut bir ihale sürecine ilişkin olmayan, Kamu İhale Kurumu'na yapılan başvuru esnasında yatırılan başvuru bedelinin iadesi amacıyla yapılan başvuru üzerine alınan Kurul kararının iptali isteminden kaynaklandığı anlaşılan dava konusu uyuşmazlığın, öncelikle sonuçlandırılması özel önem taşıyan uyuşmazlık olarak nitelendirilmesine imkân bulunmadığından, ivedi yargılama usûlü uygulanmak suretiyle ve 2577 sayılı Kanun'un 16. maddesine uygun olarak dosya tekemmül ettirilmeden verilen kararda usûl hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır" gerekçesiyle "mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine"

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13