İş Deneyim Belgelerine İlişkin Tamamlatılabilir Bilgi Eksikliği

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

İş Deneyim Belgelerine İlişkin Tamamlatılabilir Bilgi Eksikliği

  • İş deneyim belgelerine ilişkin tamamlatılabilir bilgi eksikliği

  • İşin süresinin ve Belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebileceği hakkında.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 02.03.20** tarihli kararı:

“... Olayda; pilot ortak Beştaş Yapı A.Ş. tarafından, iş deneyimini tevsik etmek üzere, anılan pilot ortağın % 51 hissesine sahip ortağı olan Injtekstroy Ltd. Şti.ne ait, Rosavtodor Federal Yol Ajansı tarafından, anılan şirketin yetkilisi olduğu anlaşılan Aleksey Sergiyeviç’e hitaben yazılan, yabancı dilde düzenlenmiş 21.10.2015 tarihli bir belge ile Türkçe tercümesinin sunulduğu, söz konusu belgenin tercümesinde "Sayın Aleksey Sergeyeviç Samara-Ufa otomobil geçidi inşaat projelerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunduğunuz için size ve yönettiğiniz İTS L.Ş.’nin ekibine teşekkür ediyoruz. Uzmanlarınızın sayesinde Boşluk Betonlama sistem hazırlandı ve kullanılmaya başladı. Laboratuvar deneyleri sayesinde proje yapısal dayanımı teyit edildiğinden dolayı inşaat-montaj çalışmaları sırasında maliyetin azalmasına yardımcı oldu. İnşaat süresinde trafik kavşakları Samara nehri üzerindeki köprü ile beraber başarılı bir şekilde teslim edilmiştir.

Tamamlanmış sözleşme bedeli: 3.212.5000.000,00 $ (USD) İş ortaklığımızın tüm süresi boyunca şirketinizin uzmanlarının kendi görevlerini hızlı ve teknik tarafından başarılı bir şekilde teslim ettiklerini belirtmek isteriz. Mevcut iş ilişkilerimizin korunacağına inanır iki taraf için de bu faydalı işbirliğin devam edeceğine umut ediyoruz. Başarılı gelişmelerinize ve işlerin yeni zirvelerine ulaşmanız dileğiyle.” İfadelerine yer verilerek belgenin birinci genel müdür yardımcısı sıfatıyla A.G. Nosov tarafından imzalandığı, söz konu belgenin arka sayfasında “Tamamlanmış ve kabul edilmiş çalışmaların hacmi” başlığı altında tamamlanmış sözleşme bedelinin iş kalemleri bazında ayrıştırılmış

tutarlarına yer verildiği, bu kapsamda “725 m. uzunluğunda tünel” iş kaleminin 721.210.000,00 $ (USD) olarak gösterildiği, belirtilen sayfanın devamında çalışmalarm tamamlanma süresinin “01.04.2011-30.08.2015 (kış mevsimi için teknik molaları İle)” şeklinde gösterilerek genel müdür yardımcısı A.G. Nosov ile Injtekstroy Ltd. Şti. genel müdürü A.S. Lekomtsev tarafından mühürlenerek imzalandığı görülmüştür.

Bu durumda; söz konusu iş deneyim belgesinde, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, tutarı, yüklenicinin adı veya unvanı gibi bilgilere açıkça yer verildiği görülmüş olup, çalışmaların tamamlanma süresinin ise “01.04.2011-30.08.2015” belirtilmesi karşısında sözleşme ve işin bitim tarihinin bu kapsamda anlaşılabileceği veya bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılabileceği, aynı şekilde söz konusu belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının da bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılabileceği sonucuna varıldığından iş deneyim belgesinin geçersiz sayılması suretiyle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik Kamu İhale Kurulu Kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13