İhaleye Teklif Vermeyi Engelleyecek Durum Ayrımı

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

İhaleye Teklif Vermeyi Engelleyecek Durum Ayrımı

İhaleye Teklif Vermeyi Engelleyecek Durum Ayrımı

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 17.04.2017 tarihli kararı:

 “… İhale konusu hizmet alımının teknik kriterlerine yer verilen Teknik  Şartname’de hastaların ihtiyacına göre kuşluk, ikindi, gece olmak üzere 3 kere ara öğün verilmesinin öngörüldüğü, ara öğün servis saatlerinin belirlendiği, ara öğünde verilecek yiyeceklerin neler olduğunun tek tek sayıldığı, diyetli hastaların ara öğün listesinin her gün hastane genel mutfak diyetisyenliğince hazırlanıp idare tarafından yükleniciye bildirileceği düzenlemesi yer aldığından, adı yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler alımı olarak belirlenen ihalede saydamlığın, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının sağlandığı anlaşılmaktadır.

         Bununla birlikte, Teknik   Şartname' de,  her 3 (üç) ara öğünün 1 (bir) normal kahvaltı öğünü olarak değerlendirilip fiyatlandıracağı, ara öğünün 1.427.034 öğün olarak belirlenen normal kahvaltı miktarının %20’sinden oluştuğu düzenlemesine yer verildiğinden, ihalede belirlenen söz konusu kriterlerin, ihalede verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu, ihaleye katılacak isteklilerin ara öğün miktarlarını hesaplayarak ara öğünler için belirlenen yiyecek listesinden fiyat oluşturabileceği görülmektedir.

            Diğer taraftan, ihale şartnamelerinin yukarıda aktarılan düzenlemelerinde, ihaleye teklif vermeyi engelleyecek bir durum söz konusu olmadığından, ihalede rekabeti engelleyici hususların bulunmadığı, birbiriyle çelişmediği görülen söz konusu düzenlemelerin, ihalede eşit muamele görecek bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağladığı anlaşılmaktadır.

               Bu durumda, davacının itirazen şikâyet başvurusunun 1. (birinci) iddia yönünden reddedilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13