loader image

İdari Şartnamede Yer Verilen Benzer İş Tanımının Yorumlanması

Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması

İdari Şartnamede Yer Verilen Benzer İş Tanımının Yorumlanması

İdari Şartnamede Yer Verilen Benzer İş Tanımının Yorumlanması

, “… Bu durumda; uyuşmazlık konusu ihaleye ait idari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımında "kamu ve özel sektörde gerçekleşen ihale konusu işlere ait Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işleri”nin benzer iş kapsamında olduğunun düzenlendiği, söz konusu benzer iş tanımında yer alan “ihale konusu işlere ait personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işleri” düzenlemesinden; ihalede rekabetin sağlanması ilkesi de dikkate alınarak benzer işin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri şeklinde anlaşılması gerektiği, zira benzer işin ihale konusu işler ile sınırlandırılması durumunda ihaleye yalnızca ihale konusu işi gerçekleştirmiş olan firmaların katılabileceği ve bu durumun rekabeti önemli ölçüde daraltacağı açık olup; Akdeniz Tem. ve ilaç. Hizm, Org. Turizm inş. Bilg. ve Danış. Tic. Ltd. Şti.-Bilginay Tem, Hizm. Yemek. Bilg. İlaç. Org. Taş. Tic. Paz San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ve özel ortağı tarafından sunulan temizlik hizmetine ilişkin olan iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olduğu, anılan iş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde tesis edilen düzeltici işlem, belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 5. idare Mahkemesi'nin 25.06.2015 tarih ve E-2015/1087, K:2015/1123 sayılı kararının Bozulmasına; Davanın Reddine …

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13