Gizli Fiyat Farkı İçeren Faturaların İş Deneyimini Tevsiki Amacıyla Kullanıldığı İddiası

Gizli Fiyat Farkı İçeren Faturaların İş Deneyimini Tevsiki Amacıyla Kullanıldığı İddiası

Gizli Fiyat Farkı İçeren Faturaların İş Deneyimini Tevsiki Amacıyla Kullanıldığı İddiası

 

Gizli Fiyat Farkı İçeren Faturaların İş Deneyimini Tevsiki Amacıyla Kullanıldığı İddiası

 

İş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla sunulan faturalarda gizli fiyat farkının bulunup bulunmadığının tespiti için herhangi bir özel uzmanlık gerektiren teknik bir husus olmadığından, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulmasına gerek bulunmadığı,

 

Ana sözleşmede belirtilen birim fiyatlar dışında ek protokoller kapsamında belirtilen birim fiyatlar üzerinden fatura düzenlenmiş ise, bu fiyat farklarının iş deneyiminin tevsiki için sunulan faturalardan çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi tutarının hesaplanarak ihalede yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanamadığının anlaşılabileceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 02.03.2023 tarihli kararı; 

"… Her ne kadar Mahkemece uyuşmazlığın esasının gizli fiyat farkı içeren faturaların iş deneyimini tevsiki amacıyla kullanıldığı iddiasından kaynaklandığı, ana sözleşme haricindeki protokollerde incelenmek suretiyle Pluscom firmasına ait dosyada bulunan faturaların gizli fiyat farkı bulunup bulunmadığı konusunda davalı idarece ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurarak yaptırılacak inceleme neticesinde karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, davalı idarenin teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği açıktır.

Bu durumda, iş deneyim belgesinde gizli fiyat farkı olup olmadığının hesaplanması hususunda, Pluscom firması ile Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Global) arasında imzalanan sözleşme kapsamında hizmet sürelerinin tespitinde Global firmasının raporlama sunucusunda (server) yer alan bilgileri ve bu sistemin sağladığı raporların esas alınacağı, bu kapsamda hizmet sürelerinin Global firmasından temin edilerek ve iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan faturalar karşılaştırılarak faturaların ana sözleşmedeki birim fiyatlar üzerinden düzenlenip düzenlenmediğinin tespitinin yapılabileceği, eğer ana sözleşmede belirtilen birim fiyatlar dışında ek protokoller kapsamında belirtilen birim fiyatlar üzerinden fatura düzenlenmiş ise, bu fiyat farklarının iş deneyiminin tevsiki için sunulan faturalardan çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi tutarının hesaplanarak ihalede yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanamadığının anlaşılabileceği, dolayısıyla iş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla sunulan faturalarda gizli fiyat farkının bulunup bulunmadığının tespiti için herhangi bir özel uzmanlık gerektiren teknik bir husus olmadığından, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır."

Denilerek mahkeme kararının farklı gerekçeyle onanmasına karar verilmiştir.

 

İş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla sunulan faturalarda gizli fiyat farkının bulunup bulunmadığının tespiti için herhangi bir özel uzmanlık gerektiren teknik bir husus olmadığından, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulmasına gerek bulunmadığı,

 

Ana sözleşmede belirtilen birim fiyatlar dışında ek protokoller kapsamında belirtilen birim fiyatlar üzerinden fatura düzenlenmiş ise, bu fiyat farklarının iş deneyiminin tevsiki için sunulan faturalardan çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi tutarının hesaplanarak ihalede yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanamadığının anlaşılabileceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 02.03.2023 tarihli kararı; 

"… Her ne kadar Mahkemece uyuşmazlığın esasının gizli fiyat farkı içeren faturaların iş deneyimini tevsiki amacıyla kullanıldığı iddiasından kaynaklandığı, ana sözleşme haricindeki protokollerde incelenmek suretiyle Pluscom firmasına ait dosyada bulunan faturaların gizli fiyat farkı bulunup bulunmadığı konusunda davalı idarece ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurarak yaptırılacak inceleme neticesinde karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, davalı idarenin teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği açıktır.

Bu durumda, iş deneyim belgesinde gizli fiyat farkı olup olmadığının hesaplanması hususunda, Pluscom firması ile Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Global) arasında imzalanan sözleşme kapsamında hizmet sürelerinin tespitinde Global firmasının raporlama sunucusunda (server) yer alan bilgileri ve bu sistemin sağladığı raporların esas alınacağı, bu kapsamda hizmet sürelerinin Global firmasından temin edilerek ve iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan faturalar karşılaştırılarak faturaların ana sözleşmedeki birim fiyatlar üzerinden düzenlenip düzenlenmediğinin tespitinin yapılabileceği, eğer ana sözleşmede belirtilen birim fiyatlar dışında ek protokoller kapsamında belirtilen birim fiyatlar üzerinden fatura düzenlenmiş ise, bu fiyat farklarının iş deneyiminin tevsiki için sunulan faturalardan çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi tutarının hesaplanarak ihalede yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanamadığının anlaşılabileceği, dolayısıyla iş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla sunulan faturalarda gizli fiyat farkının bulunup bulunmadığının tespiti için herhangi bir özel uzmanlık gerektiren teknik bir husus olmadığından, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır."

Denilerek mahkeme kararının farklı gerekçeyle onanmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13