Genel Giderler İçerisinde Değerlendirilebilecek Maliyetler

İdarenin Başvuru Yolu Ve Süresini Bildirim Yükümlülüğü

Genel Giderler İçerisinde Değerlendirilebilecek Maliyetler

Genel Giderler İçerisinde Değerlendirilebilecek Maliyetler

Danıştay 13. Dairesinin 05.10.2016 tarihli kararı:

“…Bu durumda; başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici karı ile Tebliğ’in 78.30. maddesinde yer alan bileşenlerden oluşacağı, 78.30.ç maddesinde“sözleşme giderleri ve genel giderler” kapsamı içerisinde belirtilen “…Önemli bir bileşenolarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genelgiderleri karşılamak üzere” ibaresine yer verildiği; söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin 4.992.359,25 TL olarak belirlendiği, idarece yaklaşık maliyet hazırlanırken 23 personelin 6 aylık dozimetre maliyetinin 6.210,00 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiş olup bu ölçekteki bir “temizlik hizmeti alım” işinde 23 personelin 6 aylık dozimetre maliyeti olan 6.210,00 TL’nin önemli bir bileşen olarak değerlendirilemeyeceği bu sebeple Tebliğ’in 78.30.ç kapsamındaki genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.05.2016 tarihli ve E:2016/***, K:2016/***- sayılı kararı:

 “… Uyuşmazlık konusu ihaleye ait dokümanda 23 personelin dozimetri teminin sağlanması ve bunların iki aylık periyotlarla okutulmasına yönelik giderlerin teklif fiyatına dâhil olacağının belirtildiği,

ayrıca ihaleci idarece yaklaşık maliyet hazırlanırken 23 personelin 6 aylık dozimetri

maliyetinin 6.210,00 TL (23 personel x 6 ay x 45 TL 2015 yılı dozimetri maliyeti) olarak

hesaplandığı görülmüştür.

Bakılmakta olan davada, MÇM Tem. Yem. İnş. Petrol ürünleri Hayv. Bilg. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Gökkuşağı Sosyal Hizmetler A.Ş. tarafından ihaleye sadece asgari işçilik maliyetini karşılayacak şekilde 4.936.146,45 TL teklif verildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan “23 Personelin dozimetri teminin sağlanması ve bunların iki aylık periyotlarla okutulması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Belirtilen tüm giderler teklif fiyata dâhildir.” düzenlemesi gereğince isteklilerin dozimetri ücreti için bedel öngörmeleri gerektiği halde dozimetri ücreti için bir bedel öngörmedikleri, anılan maliyet bileşeninin %4 oranındaki sözleşme ve genel giderleri içerisinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13