Düzeltici İşlemle Giderilebilecek Aykırılıklar Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptaline Karar verilemez.

Düzeltici İşlemle Giderilebilecek Aykırılıklar Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptaline Karar verilemez.

Düzeltici İşlemle Giderilebilecek Aykırılıklar Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptaline Karar verilemez.

Düzeltici İşlemle Giderilebilecek Aykırılıklar Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptaline Karar verilemez.

 

Kamu İhale Kurumu'nun yalnızca düzeltici işlemle giderilemeyecek bir hukuka aykırılık olması hâlinde ihalenin iptaline karar verebileceği, düzeltici işlemle giderilebilecek bir aykırılık olması halinde düzeltici işlem belirlenmesine karar verileceği,

İhalenin iptal sebebinin geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması konusunda aykırılık tespit edilmesi olması, bu aykırılığın idarece usulüne uygun olarak teklif geçerlik süresi ve teminatın uzatılmasına ilişkin talep yazısı yazılması hususunda düzeltici işlem tesisi ile giderilebilecek bir eksiklik olduğu,

Eksikliğin düzeltici işlem ile uygun hâle getirilmesine ilişkin karar verilmesi mümkün iken, bu yönde karar alınmaksızın ve somut bir gerekçe ortaya konulmaksızın ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

 

Danıştay 13.Dairesinin 02.03.2023 tarihli kararı; 

“… Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararında birlikte incelenen 1. ve 2. İddia yönünden davanın reddine yönelik kısmı incelendiğinde;

Kamu İhale Kurumu'nun yalnızca düzeltici işlemle giderilemeyecek bir hukuka aykırılık hâlinde ihalenin iptaline karar verebileceği, düzeltici işlemle giderilebilecek bir aykırılık durumunda ise düzeltici işlem belirlenmesine karar vereceği, ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçede ihalede geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması konusunda bir aykırılık tespit edildiği, bu aykırılığın idarece usulüne uygun olarak teklif geçerlik süresi ve teminatın uzatılmasına ilişkin talep yazısı yazılması hususunda düzeltici işlem tesisi ile giderilebilecek bir eksiklik olduğunun dava konusu Kurul kararında da ifade edildiği, şikâyet, itirazen şikâyet ve yargı süreçlerinin de ihale sürecinin bir parçası olduğu ve ihale sürecini etkilemesinin doğal olduğu, anılan ihalede yapılan şikâyet, itirazen şikâyet ve yargı süreçlerinin de sonuna gelindiği, diğer taraftan, ihalede 4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkeler" başlıklı 5. maddesinde belirtilen ilkelere aykırı bir durumun olduğuna dair herhangi somut bir tespitin yapılmadığı, ihaleyi gerçekleştiren idarece süreç içerisinde tesis edilen işlemlerin davalı idarenin kararlarını uygulamaktan ibaret olduğu dikkate alındığında, eksikliğin düzeltici işlem ile uygun hâle getirilmesine ilişkin karar verilmesi mümkün iken, bu yönde karar alınmaksızın ve somut bir gerekçe ortaya konulmaksızın ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

 

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13